wp84e7898a.png

Gebeurtenissen in de wijk en de basiliek

Een jaaroverzicht van alle activiteiten vindt u als u hier klikt.

 

Er is elke weekdag een eucharistieviering om 11u00 en om 18u00.

Op vrijdag na de avondmis Rozenkransgebed of aanbidding.

Op zaterdag is er een eucharistieviering om 11u00.

Op zaterdagavond vieren we de zondagsliturgie om 18u30.

Op zondag zijn de eucharistievieringen om

07u00, 10u00 en 11u15.

Er is dan eveneens lof om

15u30.

 

Voor de meest actuele informatie bent u aangewezen op het mededelingenbord op het bedevaartsdomein zelf.

 

Vrijdag 22 mei: H. Rita van Cassia, kloosterlinge

09.00 u. Repetitie eerste communie ‘Vogelzang’

11.00 u. dageucharistie

15.00 u. ZZ Groot Nevele

             Dagcentrum ‘Ten Briel’

             ZZ Beveren-Waas

18.00 u. dageucharistie

18.30 u. Rozenkrans

 

Zaterdag 23 mei:

11.00 u. dageucharistie

16.30 u. Broederschap ‘H. Rita’ Izegem, gebedsdienst

18.30 u. Hoogdagseucharistie

Zondag 24 mei: Pinksteren

07.00 u. Hoogdageucharistie

10.00 u. Hoogdageucharistie

11.15 u. Hoogdageucharistie

15.30 u. Plechtig Lof met psalmgebed

 

Maandag 25 mei: Pinkstermaandag

10.00 u. ‘Sint-Catharina’ Wondelgem

11.00 u. Westende

13.30 u. Woonwagenwerk

19.00 u. Pastorale eenheid Melle Flora

20.00 u.Beervelde en Zaffelare

 

Dinsdag 26 mei: H. Filippus Neri, priester

11.00 u. Parochiefederatie Wemmel

14.00 u. W.Z.C. ‘Kruyenberg’ Berlare

15.00 u. OKRA Dentergem

             Zusters ‘Sint-Vincentius’ Deftinge

             OKRA Sint-Laureins

17.00 u. ‘Sint-Willibrordus’ Middelkerke

18.00 u. dageucharistie

 

Woensdag 27 mei:

11.00 u. Hof Ten Doenberghe – Hoeilaart, gebedsdienst

14.00 u. WZC Grembergen

18.00 u. dageucharistie

20.00 u. Parochies Gentbrugge en Ledeberg

 

Donderdag 28 mei:

10.00 u. Dekenaat Diksmuide

10.00 u. OKRA ‘Sint-Pieters’ Brugge, gebedsdienst aan de grot

11.00 u. Z.Z. Perk (Steenokkerzeel)

14.00 u. W.Z.C. ‘Avondzon’ Erpe-Mere

14.00 u. W.Z.C. ‘Kanunnik Triest’ Melle, gebedsdienst aan de grot

15.00 u. ‘Sint-Elisabeth’ Kortrijk

             Dekenaat en Z.Z. Ninove

             VVKA Oost-Vlaanderen

             W.Z.C. ‘Sint-Godelieve’ Gistel

             OKRA Zevergem

18.00 u. dageucharistie

 

Vrijdag 29 mei:

09.00 u. Repetitie eerste communie ‘Vogelzang’

11.00 u.dageucharistie

14.00 u. W.Z.C. ‘Avondvrede’ Gent, gebedsdienst

15.00 u. OKRA – Aartrijke

15.30 u. Gent, gebedsdienst aan de grot

16.00 u. Gent

18.00 u. dageucharistie

18.30 u. Rozenkrans

19.00 u. Dekenaat Wetteren

 

Zaterdag 30 mei:

11.00 u. dageucharistie

14.00 u. Z.Z. Aarsele-Kanegem

18.30 u. zondagseucharistie

 

Zondag 31 mei: H. DRIE – EENHEID

07.00 u. zondagseucharistie

10.00 u. zondagseucharistie

11.15 u. zondagseucharistie

15.30 u. Lof

 

 

Geloofstocht 2015

 

In de vijf blokhutten in onze binnentuin kan je de geloofstocht bezoeken. Ons bedevaartsthema luidt: Deel je vreugde!  Wees welkom om alleen of met anderen de geloofstocht ‘te gaan’. Dat kan elke dag van 09u00 uur tot 18u00.

Elders op deze website kan u alle informatie vinden over ons nieuw bedevaartsthema.

wp04b63a4e.png
wp1020c6ff.png
Ga naar

Actualiteit

Homilie van onze bisschop naar aanleiding van de opening van de meimaand
 

We worden vandaag uitgenodigd om onze vreugde te delen. Het gaat dan om een innerlijke vreugde die we ervaren omdat we door Christus, door Maria zelf aangesproken zijn. De twee mannen, Andreas en Johannes, werden vervuld van een immense vreugde toen ze zagen waar Jezus verbleef. Het gaat om een innerlijke vrede, verheugd omdat ze gevonden hebben waar ze eigenlijke al lang naar op zoek waren: “Wij hebben de Messias gevonden”, zeggen ze tegen Petrus. De aanwezigheid van Jezus was sterk, uitdagend ook “Kom en volg Mij”, zo maar, zonder veel uitleg. Het woord “Lam van God” had hen in beweging gezet. Een lam waarvan zij het beeld kenden vanuit de profeet. Het was immers voorzegd dat de Messias zou zijn als een lam dat naar de slachtbank geleid wordt. Interessant dat ze niet vragen: “Mijnheer, hoe heet gij?”, wel: “Waar woont gij?” Wellicht betekent die vraag ook, in welke buurt, omdat de stammen van het volk in elkaars buurt woonden. Hier was het gevoel van nieuwe hoop, van liefde, van openheid, geen afspraak, integendeel “kom maar mee”.

Dit doet denken aan de leerlingen van Emmaüs: hun hart brandde toen Jezus tegen hen sprak. We hebben dit wellicht allemaal meegemaakt op het moment dat we iemand tegenkwamen die ons zo boeide. Een jongen ontmoet het meisje van zijn leven. Een muziekstudent ontmoet een groot muzikant,… Er zijn momenten in ons leven die ons tekenen, onvergetelijk, waarop we spontaan aanvoelen dat dit het was waar we naar uitkeken. Dat moment zullen we ons precies herinneren, waar en wanneer het gebeurde. Ik weet nog heel precies op welk moment ik beslist heb priester te worden, bij een ontmoeting die heel onverwacht plaatsgevonden heeft, bij mij thuis onder het middageten.

Er is dan dit bijzondere moment van de ontmoeting met Petrus. Jezus geeft hem meteen een andere naam. Simon wordt Petrus. Vroeger ontvingen zusters bij hun intreden een andere naam om erop te wijzen dat ze opnieuw geboren waren. Nathanaël heeft immers van Jezus dit woord gehoord, hij moest opnieuw geboren worden. Daar steekt ook een belangrijk gemeenschapselement in. De zusters heetten niet meer zoals ze in de familie heetten, ze behoorden nu tot een nieuwe familie. Het was toch ook zo dat wij bij het doopsel onze naam kregen. In onze context kregen we enkel een doopnaam omdat ons leven samenviel met de Kerk. Dat is echter niet zo in vele landen. De familie geeft u een naam, met een betekenis, en bij het doopsel krijgt ge dan een andere naam, de naam van een heilige. Vandaag is het bij ons anders, kinderen krijgen één naam die niets te maken heeft met de geloofsgemeenschap of met heiligennamen.

Ze blijven die dag bij Jezus. Dat is typisch voor het evangelie van Johannes. De duif (de Geest) bleef boven Jezus bij zijn doopsel. Hoe vaak zegt Jezus dat Hij in de Vader blijft! Hij nodigt de leerlingen uit dat ze “in Hem zouden blijven zoals Hij in de Vader blijft”. Hij zegt in gebed tot zijn Vader dat de leerlingen van Hem – van de Vader – waren en dat de Vader ze aan Hem gegeven had. Blijven dus, niet even op bezoek gaan. Dat kan wanneer men aanvaardt Hem te volgen en niet eventjes bij Hem voorbij te gaan.

De kleine Samuël verbleef in de tempel. Hij sliep in het huis van God om er volledig in op te gaan zodanig dat zijn dagtaak ook door Hem vervuld zou zijn. “De hele nacht denk ik aan U”, zegt de psalmist. “Bij het ontwaken gaat mijn eerste gedachte naar U”. Geloof is iets, beste vrienden, dat we niet van ons kunnen afschudden, niet iets wat we af en toe doen, als we ’s zondags naar de kerk gaan. Geloven doen we altijd, bidden doen we altijd, vreugdevol leven doen we altijd. Indien we het zo zien zullen we op bepaalde momenten geloofsdaden stellen, gebedsmomenten ervaren en vreugde delen. Het moet echter constant aanwezig zijn om op bepaalde momenten een uitdrukking te vinden. Wat niet diep in ons zit, zal er nooit geloofwaardig uitkomen.

Zo komen we bij het getuigenis dat we geven van ons geloof. De twee mannen liepen over van vreugde en gingen het vertellen, de leerlingen van Emmaüs gingen onmiddellijk ’s nachts terug naar Jeruzalem, Maria Magdalena ging aan de leerlingen vertellen dat ze Jezus ontmoet had. Zacheüs riep zijn schuldeisers om alles terug te betalen. Samuël stond onmiddellijk op toen de Heer riep. Wanneer hij zegt “Spreek Heer, uw dienaar luistert”, dan staat hij klaar om te doen wat de Heer vraagt, ook indien het geen aangename boodschap was.

Dat was het wat Jezus deed. Hij deed de wil van de Vader ook als Hij wist dat het moeilijk was, dat Hij voor de verlossing van de mensen moest sterven aan het kruis. “Mij geschiede naar uw woord”, zei Maria, met alle gevolgen van dien. Ze wist toen nog niet dat haar Kind zou sterven aan het kruis, maar ze was wel constant bij Hem, tot het einde. Getuige van liefde.

Dat is de boodschap van het evangelie, dat is de roeping van de christen: getuigen van liefde. Dat is het wat Jezus doet wanneer Hij zijn lichaam breekt als brood, wanneer Hij zijn bloed vergiet als wijn.

Beste vrienden, getuigen zijn ook martelaren. Zoveel mensen geven ook letterlijk hun leven omdat ze christenen zijn, gesterkt door het beeld van Christus op het kruis. Is het mogelijk dat een gelovige bij het zien van Christus op het kruis “neen” zou zeggen wanneer Christus iets vraagt? Dan gaat het   niet om een natte spons te steken op een stok om Hem wat te laten drinken, maar wel om te antwoorden op zijn vraag “Volg Mij” of “trek eropuit naar de hele wereld en doop de mensen in de naam van de Vader, de Zoon en de Geest”.

Het zal van ons afhangen of wij gedurende de meimaand zullen vertellen “Wij hebben de Messias gevonden” of wij “die grote vreugde” zullen delen.

Dat is het opzet, het plan van onze meimaand. Hier, bij het beeld van Maria zouden we dat moeten beloven. Zij zal ons wel helpen om het ook echt zo te doen.

+ Luc Van Looy