wp84e7898a.png

Actualiteit 

wp04b63a4e.png
wp1020c6ff.png

Er is elke weekdag een eucharistieviering om 11u00 en om 18u00.

 

Op vrijdag na de avondmis Rozenkransgebed of aanbidding.

 

Op zaterdag is er een eucharistieviering om 11u00.

 

Op zaterdagavond vieren we de zondagsliturgie om 18u30.

 

Op zondag zijn de eucharistievieringen om

07u00, 10u00 en 11u15.

Er is dan eveneneens lof om

15u30.

 

Voor de meest actuele informatie bent u aangewezen op het mededelingenbord op het bedevaartsdomein zelf.

 

Donderdag 10 juli: H. Amelberga, maagd

11.00 u. Parochie ‘St. Victor et St. Leonard’ – Luik, Franstalige viering

18.00 u. dageucharistie

 

Vrijdag 11 juli: H. Benedictus, abt (patroon van Europa)

11.00 u. dageucharistie

18.00 u. dageucharistie

18.30 u. Rozenkrans

 

Zaterdag 12 juli:

11.00 u. dageucharistie

18.30 u. zondagseucharistie

 

Zondag 13 juli: Vijftiende zondag door het jaar – A

07.00 u. zondagseucharistie

10.00 u. zondagseucharistie

11.15 u. zondagseucharistie met Afrikaans koor

15.30 u. Lof

 

Maandag 14 juli:

11.00 u. dageucharistie

15.00 u. ZZ Zomergem en Ronsele

18.00 u. dageucharistie

 

Dinsdag 15 juli: H. Bonaventura, bisschop en kerkleraar

11.00 u. dageucharistie

18.00 u. dageucharistie

 

Woensdag 16 juli: O.L.Vrouw van de berg Karmel

11.00 u. dageucharistie

18.00 u. dageucharistie

 

Donderdag 17 juli:

11.00 u. dageucharistie

14.00 u. W.Z.C. ‘Sint-Vincentius’ – Zaffelare

18.00 u. dageucharistie

 

Vrijdag 18 juli:

11.00 u. dageucharistie

18.00 u. dageucharistie

18.30 u. Rozenkrans

 

Zaterdag 19 juli:

11.00 u. dageucharistie

18.30 u. zondagseucharistie

 

Zondag 20 juli: Zestiende zondag door het jaar – A

07.00 u. zondagseucharistie

10.00 u. zondagseucharistie

11.15 u. zondagseucharistie

15.30 u. Lof

 

Maandag 21 juli:

11.00 u. dageucharistie

18.00 u. dageucharistie

 

Dinsdag 22 juli: H. Maria Magdalena

11.00 u. dageucharistie

18.00 u. dageucharistie

 

Woensdag 23 juli: H. Birgitta, kloosterlinge (patrones van Europa)

11.00 u. dageucharistie

18.00 u. dageucharistie

 

Donderdag 24 juli:

11.00 u. dageucharistie

15.00 u. Zusters van de Jacht

18.00 u. dageucharistie

 

Vrijdag 25 juli: H. Jacobus, apostel

11.00 u. dageucharistie

18.00 u. dageucharistie

18.30 u. Rozenkrans

 

Zaterdag 26 juli: HH. Joachim en Anna, ouders van de heilige Maagd Maria

11.00 u. dageucharistie

18.30 u. zondagseucharistie

 

Zondag 27 juli: Zeventiende zondag door het jaar – A

07.00 u. zondagseucharistie

10.00 u. zondagseucharistie

11.15 u. zondagseucharistie

15.30 u. Lof

Renovatiewerken aan de grot

Tijdens de wintermaanden 2012-2013 werden de werken aan de grot uitgevoerd die behoren tot de eerste fase. Het waren de werken die zorgden voor betere veiligheid in de grot en ook de elektriciteit en de nodige voorzieningen voor afzuiging van schadelijke rook en de waterleiding. Al die werken hebben ons 150.000 euro gekost. Dankzij heel wat giften en de subsidiëring door de Vlaamse Gemeenschap (van 29.040 euro) waarvoor dank staat de teller nu op 47.000 euro. Graag zouden we in de winter van 2013-2014 de grot langs de buitenkant laten reinigen en nog andere noodzakelijke werken in en rond de grot uitvoeren. Die werken zullen nog eens om en bij de 190.000 euro kosten. We durven blijvend een beroep doen op uw milde bijdrage. U kan uw gift bezorgen in de offerblok of in de sacristie. Uw gift is ook welkom op rekeningnummer BE11 7450 1859 2848 (BIC KRED BE BB) op naam van HERITA vzw, Oude Beurs 27, 2000 Antwerpen met vermelding ‘Mariabedevaartsoord Oostakker’. In dit geval ontvangt u een fiscaal attest bij giften van minimum 40 euro op jaarbasis.

 

We wensen u alle goeds en rekenen op uw milde bijdrage om de kosten te helpen dragen!

 

Van harte dank!

Namens de Raad van Bestuur van Bedevaarten Bisdom Gent vzw

en de Pastorale Stuurgroep Oostakker-Lourdes,

 

Rector Gino Grenson

 

Maria verwacht je!

 

Op mei-avond heeft onze bisschop de volledig gerenoveerde grot op het bedevaartsdomein en het nieuwe beeld van de heilige Bernadette ingezegend en in gebruik genomen. Monseigneur Van Looy deed dat na een mooie eucharistieviering waarin vele honderden bedevaarders aanwezig waren. We hebben toen gecollecteerd voor de restauratiewerken en we mochten 1345euro ontvangen! Bijzonder veel dank daarvoor!

 

   wp78442a27_0f.jpg wp47a37a00_0f.jpg

De bisschop bad onderstaand zegeningsgebed:

 

Heer God,

wij staan geschaard rond het beeld
van de heilige Maagd Maria,
de Onbevlekte Ontvangenis,
en rond het beeld van de heilige BernadetteSoubirous.

 

Het leven van de heilige Bernadette
was gekenmerkt door ware vroomheid en
toewijding aan de mensen.

Zo heeft zij voorgeleefd
hoe ook wijzelf uw droom over ons leven
waar kunnen maken.

Wij vragen U dit beeld te zegenen V.

Verleen, smeken wij, dat dit beeld
in ons de herinnering oproept
van de heilige Bernadette.

Laat haar voorspraak ons helpen
om zó te leven dat ons bestaan U behaagt
en dat we dienstbaar worden
aan allen die wij ontmoeten.

 

God, onze Heer,
wij willen deze plaats vrijhouden,
als een geheiligde plaats van ontmoeting
tussen U en al de bedevaarders.

Terwijl zij onderweg zijn naar U,
zullen gelovigen van deze en van de jongere generaties
hier samenkomen
om er verenigd te bidden.

 

Wij smeken U,
aanvaard deze vernieuwde gebedsplaats
onder de aanroeping van de heilige Maagd Maria.

Wil deze grot opnieuw zegenen V.

Als zorg en leed
ons hart bezwaren
mogen de gebeden van O.L.Vrouw zich dan
bij de onze voegen,
zodat wij bij U verhoring vinden.

Amen.
 

 

       Geloofstocht 2014

 

Vergeet ook niet bij gelegenheid de geloofstocht in de binnentuin van het bedevaartsoord te gaan verkennen! Het thema is: Jezus, uitdagend nieuw! U bent elke dag welkom tussen 09.00uur en 19.00uur.

 

wp7a972aff_0f.jpg wp647f982e_0f.jpg

 

Gebeurtenissen in de wijk en de basiliek

Ziekenliturgie op zaterdag 24 mei en zaterdag 28 juni telkens om 15.30uur

 

De vriendschapsicoon

 

Vorige zondag was er een panelgesprek met jonge christenen die hun geloof in Christus daadwerkelijk beleven in hun werk en dagdagelijks leven. Ze kwamen daarover getuigen in een goed gevulde basiliek. We willen onze zorg voor de toekomst van de Kerk in de handen van Maria leggen. De ganse meimaand zal in de basiliek de vriendschapsicoon staan. De originele icoon hangt in het Louvre te Parijs en wordt genoemd: Christus nodigt iedereen uit tot verbondenheid en vriendschap met Hem. Deze reproductie gaat na de meimaand nog naar verschillende andere plekken in ons bisdom.

 

wp5d438b9c_0f.jpg