wp84e7898a.png

Actualiteit 

wp04b63a4e.png
wp1020c6ff.png

Er is elke weekdag een eucharistieviering om 11u00 en om 18u00.

 

Op vrijdag na de avondmis Rozenkransgebed of aanbidding.

 

Op zaterdag is er een eucharistieviering om 11u00.

 

Op zaterdagavond vieren we de zondagsliturgie om 18u30.

 

Op zondag zijn de eucharistievieringen om

07u00, 10u00 en 11u15.

Er is dan eveneneens lof om

15u30.

 

Voor de meest actuele informatie bent u aangewezen op het mededelingenbord op het bedevaartsdomein zelf.

 

 

Dinsdag 5 augustus: Kerkwijdingsfeest van de basiliek van Maria de Meerdere

11.00 u. dageucharistie

18.00 u. dageucharistie

 

Woensdag 6 augustus: Gedaanteverandering van de Heer

11.00 u. dageucharistie

15.00 u. ZZ Oosterzele

18.00 u. dageucharistie

 

Donderdag 7 augustus:

10.00 u. ‘Sint-Rochus’ – Halle, gebedsdienst aan de grot

11.00 u. Poolse bedevaart

14.00 u. WZC ‘Sint-Vincentius’ – Zaffelare

15.00 u. ‘Legioen van Marie’ – Oost-Vlaanderen

18.00 u. dageucharistie

 

Vrijdag 8 augustus: H. Dominicus, priester

11.00 u. dageucharistie

18.00 u. dageucharistie

18.30 u. Rozenkrans

 

Zaterdag 9 augustus: H. Teresia Benedicta van het Kruis, maagd en martelares

11.00 u. dageucharistie

18.30 u. zondagseucharistie

 

Zondag 10 augustus: Negentiende zondag door het jaar – A

07.00 u. zondagseucharistie

10.00 u. zondagseucharistie

11.15 u. zondagseucharistie

15.30 u. Lof

 

Maandag 11 augustus: H. Clara, maagd

11.00 u. dageucharistie

18.00 u. dageucharistie

 

Dinsdag 12 augustus: H. Gaugericus, bisschop

11.00 u. dageucharistie

16.00 u. OKRA - Veldegem

18.00 u. dageucharistie

 

Woensdag 13 augustus:

11.00 u. dageucharistie

17.00 u. Zusters van Maria van Pittem

18.00 u. dageucharistie

 

Donderdag 14 augustus: H. Maximiliaan Kolbe, priester en martelaar

11.00 u. dageucharistie

18.30 u. Hoogdageucharistie

 

Vrijdag 15 augustus: Tenhemelopneming van Maria

07.00 u. Hoogdageucharistie

10.00 u. Hoogdageucharistie

11.15 u. Hoogdageucharistie

15.30 u. Plechtig Lof en psalmgebed

20.00 u. Kaarsenprocessie

 

Zaterdag 16 augustus:

11.00 u. dageucharistie

18.30 u. zondagseucharistie

 

Zondag 17 augustus: Twintigste zondag door het jaar – A

07.00 u. zondagseucharistie

10.00 u. zondagseucharistie

11.15 u. zondagseucharistie

15.30 u. Lof

 

Maandag 18 augustus:

11.00 u. dageucharistie

18.00 u. dageucharistie

 

Dinsdag 19 augustus:

11.00 u. dageucharistie

18.00 u. dageucharistie

 

Woensdag 20 augustus: H. Bernardus van Clairvaux, abt en kerkleraar

11.00 u. dageucharistie

15.00 u. OKRA – Maldegem, gebedsdienst

18.00 u. dageucharistie

 

Donderdag 21 augustus: H. Pius X, paus

11.00 u. ‘Tragel Zorg’ – Clinge, gebedsdienst

14.00 u. ZZ Ekkergem en Laarne

15.00 u. ZZ Wieze

18.00 u. dageucharistie

 

Vrijdag 22 augustus: H. Maria Koningin

11.00 u. dageucharistie

15.00 u. ZZ Astene

18.00 u. dageucharistie

18.30 u. Rozenkrans

 

Zaterdag 23 augustus:

11.00 u. dageucharistie

15.00 u. W.Z.C. ‘Kanunnik Triest’ – Melle, gebedsdienst

18.30 u. zondagseucharistie

 

Zondag 24 augustus: Eenentwintigste zondag door het jaar – A

07.00 u. zondagseucharistie

10.00 u. zondagseucharistie

11.15 u. zondagseucharistie

14.00 u. ZZ ‘Sint-Amandsberg’, gebedsdienst aan de grot

15.30 u. Lof

 

Maandag 25 augustus:

11.00 u. dageucharistie

18.00 u. dageucharistie

 

Dinsdag 26 augustus:

11.00 u. Ternat

14.00 u. ZZ Wachtebeke (Overslag)

18.00 u. dageucharistie

 

Woensdag 27 augustus: H. Monica

11.00 u. dageucharistie

18.00 u. dageucharistie

 

Donderdag 28 augustus: H. Augustinus, bisschop en kerkleraar

10.00 u. ‘Sint-Columba’ - Deerlijk

11.00 u. dageucharistie

15.00 u. ZZ Maarkedal

18.00 u. dageucharistie

 

Vrijdag 29 augustus: Marteldood van de H. Johannes de Doper

11.00 u. dageucharistie

18.00 u. dageucharistie

18.30 u. Rozenkrans

 

Zaterdag 30 augustus:

11.00 u. dageucharistie

18.30 u. zondagseucharistie

 

Zondag 31 augustus: Tweeëntwintigste zondag door het jaar – A

07.00 u. zondagseucharistie

10.00 u. zondagseucharistie

11.15 u. zondagseucharistie

14.00 u. ZZ ‘Sint-Amandsberg’, gebedsdienst aan de grot

15.30 u. Lof

 

Gebeurtenissen in de wijk en de basiliek

Geloofstocht 2014

 

We nodigen onze lezers graag uit om een bezoek te brengen aan de blokhutten in onze binnentuin van het priesterhuis. Elke dag van 09.00uur tot 20.00uur kunt u daar  in de geloofstocht ons jaarthema ‘Jezus, uitdagend nieuw!’ ontdekken. Wees welkom!

Op de pagina ‘Jaarthema’ vindt u méér informatie over onze geloofstocht!

 

Vakantiegebed van een thuisblijver

 

Het is niet, Heer Jezus,

omdat ik zelf niet kan weggaan,

dat ik anderen hun vakantie niet gun.

 

Ik bid om zegen over hun vakantietijd.

Dat hij vreugde brengt voor velen,

ontspanning en rust.

Dat de schoonheid van uw wereld bewondering wekt.

Dat mensen uw aanwezigheid leren aflezen

van alles wat groeit en bloeit

en zich met kleuren tooit:

en dat zij de goedheid en de schoonheid

van de aarde bewaren.

Geef ook een behouden thuiskomst

aan wie onderweg zijn.

Niemand mag een bedreiging vormen

voor het leven van anderen.

 

En ik wil U nog toevertrouwen, Heer,

dat ik hoop dat niemand U vergeet.

 

De volgende zondagen zullen we uiteraard niet zo talrijk aanwezig zijn.

Waar ge ook uw vakantie doorbrengt, rustig thuis of elders,

laat het in ieder geval een tijd zijn van welverdiende

en deugddoende ontspanning, waarbij we ook de Heer niet vergeten!

 

 

Hoogfeest van de tenhemelopneming van Maria

 

In onze basiliek wordt het Hoogfeest van de tenhemelopneming van Maria natuurlijk met de nodige luister gevierd. Op de Hoogdag zelf vieren we eucharistie zoals elke zondag. Onze bisschop gaat voor om 15.30uur in een Plechtig Lof met psalmgebed. We voorzien op 15 augustus om 20.00uur een kaarsenprocessie die vertrekt van op de parking voor het restaurant ‘t Boerenhof. Met zang en gebed gaan we naar de grot waar we ons gebed besluiten.

Welkom!

wp95773078_0f.jpg

Renovatiewerken aan de grot

 

Tijdens de wintermaanden 2012-2013 werden de werken aan de grot uitgevoerd die behoren tot de eerste fase. Het waren de werken die zorgden voor betere veiligheid in de grot en ook de elektriciteit en de nodige voorzieningen voor afzuiging van schadelijke rook en de waterleiding. Al die werken hebben ons 150.000euro gekost. Dankzij heel wat giften en de subsidiëring door de Vlaamse Gemeenschap (van 29.040euro) waarvoor dank staat de teller nu op 47.000euro. Graag zouden we in de winter van 2013-2014 de grot langs de buitenkant laten reinigen en nog andere noodzakelijke werken in en rond de grot uitvoeren. Die werken zullen nog eens om en bij de 190.000euro kosten. We durven blijvend een beroep doen op uw milde bijdrage. U kan uw gift bezorgen in de offerblok of in de sacristie. Uw gift is ook welkom op rekeningnummer BE11 7450 1859 2848 (BIC KRED BE BB) op naam van HERITA vzw, Oude Beurs 27, 2000 Antwerpen met vermelding ‘Mariabedevaartsoord Oostakker’. In dit geval ontvangt u een fiscaal attest bij giften van minimum 40 euro op jaarbasis.

 

We wensen u alle goeds en rekenen op uw milde bijdrage om de kosten te helpen dragen!

 

Van harte dank!

Namens de Raad van Bestuur van Bedevaarten Bisdom Gent vzw

en de Pastorale Stuurgroep Oostakker-Lourdes,

 

Rector GinoGrenson