wp84e7898a.png

Actualiteit 

wp04b63a4e.png
wp1020c6ff.png

Er is elke weekdag een eucharistieviering om 11u00 en om 18u00.

 

Op vrijdag na de avondmis Rozenkransgebed of aanbidding.

 

Op zaterdag is er een eucharistieviering om 11u00.

 

Op zaterdagavond vieren we de zondagsliturgie om 18u30.

 

Op zondag zijn de eucharistievieringen om

07u00, 10u00 en 11u15.

Er is dan eveneneens lof om

15u30.

 

Voor de meest actuele informatie bent u aangewezen op het mededelingenbord op het bedevaartsdomein zelf.

 

Woensdag 2 april:

15u00  ‘Kleine Zielen’ (grote zaal)

 

Zaterdag 6 april:

17u00  Benefietvoorstelling ‘Menschen in den Grooten oorlog’ door Tine Ruysschaert en Bart Cafmeyert.v.v. het Diocesaan Ziekenwerk. Kaarten zijn te verkrijgen in de sacristie.

 

Tijdens de voorstelling is de basiliek gesloten!

In de weekendvieringen van 12 en 13 april wordt er gecollecteerd voor Broederlijk Delen.

 

Zaterdag 12 april:

 

Vanaf 09u00uur gaan de Vrienden van Oostakker-Lourdes helpen bij de opkuis van het domein. Iedereen zeer welkom om mee te helpen!

 

Zondag 13 april: Palmzondag– begin van de Goede Week

07u00  zondagseucharistie

10u00  zondagseucharistie

11u15  zondagseucharistie

15u30  Lof en Kruisweg

 

Maandag 14 april:

11u00  dageucharistie

14u00  Adem-Tocht (grote zaal)

18u00  dageucharistie

19u30  biechtviering

Donderdag 17 april: Witte Donderdag

 

Op Witte Donderdag herdenken wij om 19u30 de laatste avond van Jezus’ leven. Vooral het Laatste Avondmaal, waar Hij een soort testament heeft nagelaten van geheel zijn leven.

Na de viering houden wij aanbidding in de grote zaal tot 21u30. Wij verwijlen in eenvoud, met lied en gezang bij de Heer.

 

Vrijdag 18 april: Goede Vrijdag

 

· om 15u00 gedenken wij de dood van Jezus op het kruis. Wij bidden samen de kruisweg.

· om 19u30 houden wij een kruishulde en communie.

 

Zaterdag 19 april: Stille Zaterdag

 

De Kerk waakt en bidt bij haar dode Heer. Er is overdag geen eucharistieviering. Ook (nog) geen gewijd water!

 

Om 20u00 vieren wij de Verrijzenis: de doorgang van duisternis naar het licht, van dood naar leven. Een viering met symbolen van vuur, water, van woord en gebaar. Dé viering bij uitstek van ons geloof. Deze viering wordt mee verzorgd door het O.L.Vrouwkoor van de basiliek.

 

Zondag 20 april: Pasen

 

07u00 Paasmis

10u00 Hoogmis van Pasen met het jeugdkoor LORELEI

11u15 Paasdienst met medewerking van de soprane Els Wollaert

15u30 Plechtig Lof met psalmgebed voorgegaan door onze bisschop Mgr. Luc Van Looy

 

Maandag 21 april: Paasmaandag

10u00  Hoogmis

15u30  Lof

 

Donderdag 24 april:

14u00  OKRA – Oostakker

15u00  W.Z.C. ‘Sint-Jozef’, Eeklogebedsdienst

 

 

Dinsdag 29 april:

16u00  Vriendenkring K.A.V. Moorslede – Dadizele

 

Woensdag 30 april:

11u00  dageucharistie

20u00  Plechtige viering voor de opening van de meimaand. Onze bisschop gaat voor.

Aansluitend is er kaarsenprocessie, groet aan de grot en inzegening gerestaureerde grot en nieuw beeld van de H. Bernadette.

 

Renovatiewerken aan de grot

Tijdens de wintermaanden 2012-2013 werden de werken aan de grot uitgevoerd die behoren tot de eerste fase. Het waren de werken die zorgden voor betere veiligheid in de grot en ook de elektriciteit en de nodige voorzieningen voor afzuiging van schadelijke rook en de waterleiding. Al die werken hebben ons 150.000 euro gekost. Dankzij heel wat giften en de subsidiëring door de Vlaamse Gemeenschap (van 29.040 euro) waarvoor dank staat de teller nu op 47.000 euro. Graag zouden we in de winter van 2013-2014 de grot langs de buitenkant laten reinigen en nog andere noodzakelijke werken in en rond de grot uitvoeren. Die werken zullen nog eens om en bij de 190.000 euro kosten. We durven blijvend een beroep doen op uw milde bijdrage. U kan uw gift bezorgen in de offerblok of in de sacristie. Uw gift is ook welkom op rekeningnummer BE11 7450 1859 2848 (BIC KRED BE BB) op naam van HERITA vzw, Oude Beurs 27, 2000 Antwerpen met vermelding ‘Mariabedevaartsoord Oostakker’. In dit geval ontvangt u een fiscaal attest bij giften van minimum 40 euro op jaarbasis.

 

We wensen u alle goeds en rekenen op uw milde bijdrage om de kosten te helpen dragen!

 

Van harte dank!

Namens de Raad van Bestuur van Bedevaarten Bisdom Gent vzw

en de Pastorale Stuurgroep Oostakker-Lourdes,

 

Rector Gino Grenson

 

Een aantal maanden terug maakte ik afspraken met Abt Jeroen De Cuyper van de abdij van Tongerlo. Ik had hem uitgenodigd om in de basiliek te komen spreken voor de advent. Ik vertelde hem dat zijn adventsconferentie ‘het jaar van het geloof’ voor het bedevaartsoord zou afsluiten. De opmerking van die lieve abt is mij bijgebleven. Hij zei: ‘We zouden het jaar van het geloof nooit mogen afsluiten. Elk jaar zou een jaar van het geloof moeten zijn.’ Eigenlijk heeft abt Jeroen gelijk… Geloven in de bevrijdende Boodschap van Christus is méér dan één jaar nadenken over de kernpunten van ons geloof. Het is goed die kernpunten te kennen die de Bijbel en de Traditie voor ons bewaard hebben. Maar méér nog dan het kennen, gaat het over het oprecht beleven ervan.

Wie de Boodschap van Christus echt kent en er zich door laat bevragen, zal zeer vlug ervaren hoe uitdagend het geloof in Christus wel is. Het gaat de broederlijkheid en de solidariteit voorbij. Of liever: de ware ontmoeting met Christus toont ons een Godsgeloof en een broederlijkheid en solidariteit die heel confronterend, uitdagend en verregaand zijn. Het Evangelie zegt dit op haast elke bladzijde! Lees bijvoorbeeld de Bergrede bij Mattheüs. Denk aan Jezus’ woorden: Wie naar het altaar gaat en er schiet hem daar te binnen dat zijn broer iets tegen hem heeft, die moet zijn gave achterlaten en zich eerst met zijn broer verzoenen. Of wat dacht u van: Als men u vraagt één el met iemand mee te gaan, laat hij er twee meegaan. Of nog: Als iemand uw bovenkleren vraagt, geef hem dan ook je onderkleed. We zouden hier heel veel woorden van Christus kunnen citeren.

 

Na lang beraad hebben we in Oostakker-Lourdes dan ook gekozen om het uitdagende van Jezus’ Boodschap als rode draad te kiezen voor het bedevaartseizoen 2014 dat we officieel openen op meiavond 30 april. Dan gaat onze bisschop vóór in de Plechtige Eucharistieviering om 20u00. In deze viering zal ‘de vriendschapsicoon’ van ons bisdom meegebracht worden naar de basiliek en er de ganse meimaand blijven om onder de mantel van Maria heel in het bijzonder te bidden voor roepingen in onze Vlaamse kerkgemeenschap. Zoals we dat al jaren gewoon zijn, gaan we na deze openingsviering een groet brengen aan de grot. Dit jaar zullen we het geluk hebben dat onze bisschop op het einde van de viering en de processie op meiavond de volledig gerenoveerde en gerestaureerde grot opnieuw zal mogen inzegenen. Ook het nieuwe beeld van de heilige Bernadette zal dan onder Gods zegen worden geplaatst. De werken aan de grot vorderen goed en niets laat op dit moment vermoeden dat we het niet zullen halen. Als het God belieft en als Maria het wil!

wp7ec482da_0f.jpg    wp7b1191af_0f.jpg

Op 1 mei wordt het ook dit jaar weer een voortdurend komen en gaan van vele duizenden bedevaarders. Nieuw dit jaar wordt de grote Mariale Dag die we op 1 mei zullen houden in en rond de basiliek en de grot. In samenwerking met Radio Maria zullen we op 1 mei de Plechtige eucharistieviering hebben die vanaf 11u00 rechtstreeks te volgen is via Radio Maria. Ook het Rozenkransgebed om 12u15 en de vespers om 17u00 zullen vanuit onze basiliek worden uitgezonden via de Radio. Om 14u00 en om 18u00 zullen begeleide tochten gemaakt worden in en rond de basiliek met haar boeiende geschiedenis en bij de geloofstocht. De basiliek viert dit jaar haar 90ste verjaardag! En de blokhutten werden grondig hersteld om er dit jaar een bezinning te kunnen aanbieden met ons bedevaartsthema Jezus, uitdagend nieuw  als rode draad.

 

  wp2c2ae248_0f.jpg     wpaccbbedb_0f.jpg

De ganse Hoogdag van 1 mei zullen de verschillende diensten van het bedevaartsoord zich voorstellen aan het grote publiek. Deze Mariale Dag vervangt de informatienamiddag die we een aantal jaren na elkaar hebben georganiseerd voor parochies en instellingen.  

 

Om alles klaar te krijgen tegen die grote dag en voor de rest van het bedevaartsseizoen zijn we met man en macht bezig aan het werken. Ik dank langs deze weg alle medewerkers die nu reeds volop werken aan het nieuwe bedevaartsseizoen!

 

Gino Grenson

 

Gebeurtenissen in de wijk en de basiliek

Ziekenliturgie op zaterdag 24 mei en zaterdag 28 juni telkens om 15.30uur

 

Zondag 4 mei: panelgesprek in de basiliek om 15.30uur met jonge, enthousiaste gelovigen uit de Sint-Michielsbeweging, de Emmaüsgemeenschap, de Tiberiade en de Wereldjongerendagen.