wp84e7898a.png

Gebeurtenissen in de wijk en de basiliek

Een jaaroverzicht van alle activiteiten vindt u als u hier klikt.

 

Er is elke weekdag een eucharistieviering om 11u00 en om 18u00.

Op vrijdag na de avondmis Rozenkransgebed of aanbidding.

Op zaterdag is er een eucharistieviering om 11u00.

Op zaterdagavond vieren we de zondagsliturgie om 18u30.

Op zondag zijn de eucharistievieringen om

07u00, 10u00 en 11u15.

Er is dan eveneens lof om

15u30.

 

Voor de meest actuele informatie bent u aangewezen op het mededelingenbord op het bedevaartsdomein zelf.

 

Vrijdag 27 november:

11.00 u. dageucharistie

18.00 u. dageucharistie

18.30 u. Aanbidding

 

Zaterdag 28 november:

11.00 u. dageucharistie

18.30 u. zondagseucharistie

 

Zondag 29 november: 1ste zondag van de Advent – C

07.00 u. zondagseucharistie

10.00 u. zondagseucharistie

11.15 u. zondagseucharistie

15.30 u. Lof

 

Maandag 30 november: H. Andreas, apostel

11.00 u. dageucharistie

18.00 u. dageucharistie

 

Dinsdag 1 december: H. Eligius, bisschop

11.00 u. dageucharistie

18.00 u. dageucharistie

 

Woensdag 2 december:

11.00 u. dageucharistie

15.00 u. 'Kleine Zielen', grote zaal

18.00 u. dageucharistie

 

Donderdag 3 december: H. Franciscus Xaverius, priester

11.00 u. dageucharistie

18.00 u. dageucharistie

 

 

Vrijdag 4 december:

11.00 u. dageucharistie (Gino)

14.00 u. Geloofstocht 2016, living, Gino

18.00 u. dageucharistie (Valère)

18.30 u. Rozenkrans

 

Zaterdag 5 december:

11.00 u. dageucharistie

15.00 u. Kerstconcert Afrikaans koor

18.30 u. zondagseucharistie

 

 

Zondag 6 december: 2de zondag van de Advent – C

07.00 u. zondagseucharistie

10.00 u. zondagseucharistie

11.15 u. zondagseucharistie (crematorium)

15.30 u. Adventsconferentie en gebedsmoment

 

Maandag 7 december: H. Ambrosius, bisschop en kerkleraar

11.00 u. dageucharistie

18.00 u. dageucharistie

 

Dinsdag 8 december: Maria Onbevlekt Ontvangen

11.00 u. dageucharistie

18.00 u. Plechtige eucharistie in de basiliek (naamfeest basiliek)

 

Woensdag 9 december:

11.00 u. dageucharistie

18.00 u. dageucharistie

 

Donderdag 10 december:

11.00 u. dageucharistie

18.00 u. dageucharistie

 

Vrijdag 11 december:

11.00 u. dageucharistie

18.00 u. dageucharistie

18.30 u. Aanbidding

 

Zaterdag 12 december:

11.00 u. dageucharistie

 

In de weekendvieringen wordt er gecollecteerd
voor de adventsactie Welzijnszorg.

 

18.30 u. Plechtige eucharistie met openen van de 'Heilige Deur'

 

Zondag 13 december: 3de zondag van de Advent – C

07.00 u. zondagseucharistie

10.00 u. zondagseucharistie

11.15 u. zondagseucharistie

Namiddag: Concert Piaff

 

Maandag 14 december: H. Johannes van het Kruis, priester en kerkleraar

11.00 u. dageucharistie

14.00 u. Adem-Tocht, grote zaal

18.00 u. dageucharistie

 

Dinsdag 15 december: H. Autbertus, bisschop

11.00 u. dageucharistie

18.00 u. dageucharistie

 

 

Woensdag 16 december:

11.00 u. dageucharistie

18.00 u. dageucharistie

 

Donderdag 17 december:

11.00 u. dageucharistie

18.00 u. dageucharistie

 

Vrijdag 18 december:

11.00 u. dageucharistie

18.00 u. dageucharistie

18.30 u. Rozenkrans

 

Zaterdag 19 december:

11.00 u. dageucharistie

18.30 u. zondagseucharistie

 

Zondag 20 december: 4de zondag van de Advent – C

07.00 u. zondagseucharistie

10.00 u. zondagseucharistie

11.15 u. zondagseucharistie

15.30 u. Lof

 

Maandag 21 december:

11.00 u. dageucharistie

18.00 u. dageucharistie

 

Dinsdag 22 december:

11.00 u. dageucharistie

18.00 u. dageucharistie

 

Woensdag 23 december:

11.00 u. dageucharistie

18.00 u. dageucharistie

 

Donderdag 24 december:

11.00 u. dageucharistie

00.00 u. Middernachtviering

 

Vrijdag 25 december: Kerstmis - Geboorte van de Heer

07.00 u. zondagseucharistie

10.00 u. zondagseucharistie

11.15 u. zondagseucharistie

15.30 u. Plechtig lof met psalmgebed

 

Zaterdag 26 december: H. Stefanus, eerste martelaar

11.00 u. dageucharistie

18.30 u. zondagseucharistie

 

Zondag 27 december: H. Familie, Jezus, Maria en Jozef

07.00 u. zondagseucharistie

10.00 u. zondagseucharistie

11.15 u. zondagseucharistie

15.30 u. Lof

 

wp04b63a4e.png
wp1020c6ff.png
Ga naar

Actualiteit

 

Jubileumjaar van de barmhartigheid

 

Op vraag van Paus Franciscus begint op 8 december 2015 in de ganse katholieke wereld een bijzonder Jubeljaar. Tot aan het Feest van Christus Koning volgend jaar (zondag 20 november 2016) vieren katholieken dit 'Jaar van de barmhartigheid'. In elk katholiek bisdom ter wereld duiden de plaatselijke bisschoppen één of meerdere van hun kerken aan om te dienen als jubileumkerk. Onze bisschop heeft de basiliek van Oostakker-Lourdes aangeduid. We zullen u regelmatig op de hoogte brengen van de gebeurtenissen in dat verband op het bedevaartsdomein. Het jubeljaar begint met een mooi ritueel waarbij de bisschop de zogenaamde 'Heilige Deur' opent van de jubileumkerk.

 

Op zondag 6 december zal onze bisschop in een adventsconferentie om 15.30uur ons komen uitleggen wat de betekenis is van een dergelijk jubeljaar. Hij zal antwoorden geven op vragen als: waarom een jaar van barmhartigheid? Wat is de betekenis van een 'Heilige Deur'? Wat is een jubileumkerk? Waarom spoort de paus ons aan om tijdens dat jubeljaar op bedevaart te gaan naar een jubileumkerk?

 

Monseigneur van Looy zal op zaterdag 12 december om 18.30uur de 'Heilige Deur' van de basiliek komen openen. Daarna zal hij voorgaan in de eucharistie. We nodigen u allen graag uit deze viering bij te wonen.

 

Voor het jubileumjaar werd onderstaand logo ontworpen.

 

wp619f9a96_0f.jpg

 

Het logo is ontworpen door de Sloveense jezuïet en kunstenaar Marko Ivan Rupnik. Het vermeldt het motto: 'Barmhartig zoals de Vader', ontleend aan het Lucasevangelie (Lc.6,36).

Het logo toont een Christusfiguur met kruiswonden die een verloren man op zijn schouders draagt, tegen de achtergrond van een kruis en drie blauwe ovalen in diverse tinten. Opvallend is dat het rechteroog van de 'Goede Herder' en het linkeroog van de gedragen persoon in elkaar overlopen. Christus ziet met de ogen van Adam en Adam met de ogen van Christus. Iedere persoon ontdekt in Christus, de nieuwe Adam, zijn of haar eigen menselijkheid en toekomst.

 

Activiteiten in de basiliek

 

Op zaterdag 5 december is er in de basiliek om 15.00uur een kerstconcert door het Congolees vrouwenkoor, Coeur Immaculé de Marie. Kaarten kosten in voorverkoop 10 euro en zijn te verkrijgen in de sacristie van de basiliek.

 

Op zondag 6 december om 15.30uur komt Monseigneur Van Looy naar de basiliek voor een adventsconferentie (zie elders).

 

En in dat weekend van 5 en 6 december zullen de vrijwilligers van ons Diocesaan Ziekenwerk vóór en na de vieringen azalea’s te koop aanbieden. Met de opbrengst nemen we volgend jaar in juli weer een honderdtal zieken aan een verlaagd tarief mee naar Lourdes. Bij voorbaat dank voor uw steun!