wp84e7898a.png

Gebeurtenissen in de wijk en de basiliek

Een jaaroverzicht van alle activiteiten vindt u als u hier klikt.

 

Er is elke weekdag een eucharistieviering om 11u00 en om 18u00.

Op vrijdag na de avondmis Rozenkransgebed of aanbidding.

Op zaterdag is er een eucharistieviering om 11u00.

Op zaterdagavond vieren we de zondagsliturgie om 18u30.

Op zondag zijn de eucharistievieringen om

07u00, 10u00 en 11u15.

Er is dan eveneens lof om

15u30.

 

Voor de meest actuele informatie bent u aangewezen op het mededelingenbord op het bedevaartsdomein zelf.

 

Maandag 1 februari:

11.00 u. dageucharistie

18.00 u. dageucharistie

 

Dinsdag 2 februari: Opdracht van de Heer (Maria Lichtmis)

09.00 u. Lichtmisviering kleuters Edugo

11.00 u. dageucharistie

18.00 u. dageucharistie

 

Woensdag 3 februari: H. Berlindis en gezellen, maagd en martelares

11.00 u. dageucharistie

15.00 u. 'Kleine Zielen', grote zaal

18.00 u. dageucharistie

 

Donderdag 4 februari:

11.00 u. dageucharistie

18.00 u. dageucharistie

 

Vrijdag 5 februari: H. Agatha, maagd en martelares

11.00 u. dageucharistie

18.00 u. dageucharistie

18.30 u. Rozenkrans

 

Zaterdag 6 februari: H. Amandus, bisschop

11.00 u. dageucharistie

 

In alle weekendvieringen wordt er gecollecteerd
voor het Diocesaan Noodfonds.

 

18.30 u. zondagseucharistie

 

Zondag 7 februari: 5de zondag door het jaar - C

07.00 u. zondagseucharistie

10.00 u. zondagseucharistie

11.15 u. zondagseucharistie

15.30 u. Lof

 

Maandag 8 februari:

11.00 u. dageucharistie

14.00 u. Adem-Tocht, grote zaal

18.00 u. dageucharistie

 

Dinsdag 9 februari:

11.00 u. dageucharistie

18.00 u. dageucharistie

 

Woensdag 10 februari: Aswoensdag (begin van de veertigdagentijd)

11.00 u. dageucharistie met aswijding en asoplegging

18.00 u. dageucharistie met aswijding en asoplegging

 

Donderdag 11 februari: O.L.Vrouw van Lourdes

11.00 u. dageucharistie

14.45 u. Rozenkrans en Lof

18.00 u. Plechtige eucharistie in de basiliek

 

Vrijdag 12 februari:

11.00 u. dageucharistie

18.00 u. dageucharistie

18.30 u. Aanbidding

 

Zaterdag 13 februari:

11.00 u. Gebedsgroep 'Marachmata'

18.30 u. zondagseucharistie

 

Zondag 14 februari: 1ste zondag in de veertigdagentijd - C

07.00 u. zondagseucharistie

10.00 u. zondagseucharistie

11.15 u. zondagseucharistie

15.30 u. Lof

 

Maandag 15 februari:

11.00 u. dageucharistie

18.00 u. dageucharistie

 

Dinsdag 16 februari:

11.00 u. dageucharistie

18.00 u. dageucharistie

 

Woensdag 17 februari:

11.00 u. dageucharistie

18.00 u. dageucharistie

 

Donderdag 18 februari: H. Bernadette Soubirous, maagd

11.00 u. dageucharistie

18.00 u. dageucharistie

 

Vrijdag 19 februari:

11.00 u. dageucharistie

18.00 u. dageucharistie

18.30 u. Rozenkrans

 

Zaterdag 20 februari:

11.00 u. dageucharistie

18.30 u. zondagseucharistie

 

Zondag 21 februari: 2de zondag in de veertigdagentijd - C

07.00 u. zondagseucharistie

10.00 u. zondagseucharistie

11.15 u. zondagseucharistie

15.30 u. Vastenconferentie Monseigneur Dumon

 

Maandag 22 februari: Cathedra van de H. Apostel Petrus

11.00 u. dageucharistie

18.00 u. dageucharistie

 

Dinsdag 23 februari:

11.00 u. dageucharistie

18.00 u. dageucharistie

 

Woensdag 24 februari:

11.00 u. dageucharistie

18.00 u. dageucharistie

 

Donderdag 25 februari:

11.00 u. dageucharistie

18.00 u. dageucharistie

 

Vrijdag 26 februari:

11.00 u. dageucharistie

18.00 u. dageucharistie

18.30 u. Aanbidding

 

Zaterdag 27 februari:

10.00 u. Sportabedevaart

18.30 u. zondagseucharistie

 

Zondag 28 februari: 3de zondag in de veertigdagentijd - C

07.00 u. zondagseucharistie

10.00 u. zondagseucharistie

11.15 u. zondagseucharistie

15.30 u. Vastenconferentie zuster Hildegard Arfeuille

 

 

wp04b63a4e.png
wp1020c6ff.png
Ga naar

Actualiteit

Goede vrienden,

 

Op heel wat plaatsen in de wereld vieren mensen deze dagen carnaval, met maskers op, om aan de mensen een ander gezicht te tonen en hun diepste te verbergen.

Nu is het carnaval, maar op woensdag 10 februari gaan we de veertigdagentijd binnen. We willen ons masker aftrekken, aan God en aan elkaar ons ware gezicht laten zien. Niet bang zijn voor onze onmacht, onze kleine kanten, onze eenzaamheid, onze angst. Nu is het carnaval maar volgende week is dat niet meer het geval. Dan willen we eerlijk in Gods waarheid gaan staan.

 

Als teken van die bereidheid om alles wat ons van God en Jezus’ evangelie, maar ook van elkaar gescheiden houdt uit de weg te ruimen en met een nieuwe lei te beginnen, zullen wij ons op de openingsdag van de vastenperiode, op Aswoensdag tekenen met as. Vorig jaar hebben wij op Palmzondag allemaal een groen buxustakje meegenomen naar huis. Het heeft al die tijd achter het kruisbeeld in onze woonkamer gehangen maar is ondertussen verdroogd en vergeeld. Deze verdorde takjes staan beeld voor onze vergankelijkheid, voor wat er met mensen gebeurd als ze niet verbonden leven met God en hun medemensen. Wanneer we deze buxustakjes overlaten aan de kracht van het vuur, moet je maar bedenken dat ook ons ongeloof en ons gebrek aan naastenliefde méé verbrand moeten worden in het vuur van Gods Geest, opdat we tegen Pasen, veertig dagen na Aswoensdag, vanuit de kracht van Gods liefde zouden verrijzen tot nieuwe, aantrekkelijke mensen!

 

Iedereen kent de ramadan. Zelfs de media berichten erover. En de christelijke vasten? Daarvan zie je veel minder, de media hebben het er nauwelijks over. En toch is de christelijke veertigdagentijd een heel belangrijke tijd voor ons geloof. De christelijke vasten ligt verankerd in historische modellen. Mozes vastte, en Elia, en vooral Christus. Als wij dus vasten, is dat in navolging van Christus: wij gaan Hem achterna. Het is zijn vasten die voltrokken wordt in ons. We vasten met de ogen gericht op Jezus. Wij kijken niet alleen naar onszelf in een ascetische kramp. Vasten is wegkijken van onszelf, naar Hem. De drie praktijken - vasten, bidden en aalmoezen geven - vind je ook in de ramadan, maar daar gaat de aandacht bijna helemaal naar het doen. De ramadan snijdt in het vlees: niet eten en drinken, vijfmaal per dag bidden, vrijgevig zijn voor de armen. Dat maakt de ramadan zo zichtbaar: je kunt er niet omheen. Jezus zei: vasten zit eerst in je hart, daarna in je lijf.

Je kunt je wel afvragen of we niet te ver doordraven in deze spiritualisering. Als je geen lichamelijke basis meer hebt, kun je ook niets meer verinnerlijken. We laten de vasten en zijn praktijken verdampen. Misschien zou Jezus als Hij vandaag leefde, zeggen: 'Het hart ja, maar waar blijft je lijf? Kijk even over de muur naar je moslimburen!'

Origineel voor een christelijke vasten is het vooruitkijken naar Pasen. Vasten is geen doel op zich, de veertigdagentijd is maar een aanloop. Het belangrijkste komt erna: de vijftig dagen lange paastijd, waarin we Jezus' paasgeheim, dat door het doopsel aan ons is voltrokken, tot ons laten doordringen.

 

Ik wens ons allen een deugddoende vastentijd!

 

Rector Gino

 

 

Op Aswoensdag (10 februari) zijn er vieringen in de basiliek om 11.00uur en om 18.00uur

 

In de basiliek plannen we drie vastenconferenties op zondag telkens om 15.30uur met aansluitend gebedsmoment. Op zondag 21 februari spreekt Monseigneur Dumon over 'Barmhartigheid, de grondhouding van elke christen'. Op zondag 28 februari neemt zuster Hildegard Arfeuille ons mee naar 'God, de barmhartige in het Eerste Testament' en op zondag 13 maart zal de generaal overste van de Broeders van Liefde, broeder René Stockman spreken over 'De werken van barmhartigheid'.

 

Er zijn ook twee collectes voor Broederlijk Delen voorzien in de weekendvieringen van 5 en 6 maart en het weekend van Palmzondag 20 en 21 maart.

 

Zoals u merkt is de vasten een tijd van meer toeleg op het bidden en van grotere aandacht voor de naaste.

 

 

Op donderdag 11 februari viert de liturgie het feest van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes. Het is voor ons bedevaartsoord een belangrijk feest. We vieren het met een viering om 11.00uur in de basiliek. Om 15.00uur bidden we de Rozenkrans. Om 18.00uur is er de plechtige viering met het koor van de basiliek. Wees welkom om dit mooie feest in de basiliek te komen meevieren!

 

wp5f01a522_0f.jpg

 

Maria, Moeder van barmhartigheid,

in u erkennen wij

de naglans van Gods mooiste naam

dat Hij barmhartig is,

de Barmhartige, altijd.

 

Hij is het Hart voor alle armen,

zoals u mocht ervaren

in uw kleinheid

en bezongen hebt,

dankbaar

tot tweemaal toe:

‘Barmhartig is Hij, iedere generatie weer;

indachtig zijn barmhartigheid, voor eeuwig.’

 

Moeder van Jezus

in Wie Gods hele goedheid

voor armen is gebleken,

raak door uw voorspraak en uw voorbeeld

ons harde hart

dat wij Hem navolgen

die hart had voor de verste kleinen

en hen verhief, allen even waardig,  

tot kinderen van één Vader.

 

Michel T’Joen