wp84e7898a.png

Actualiteit 

wp04b63a4e.png
wp1020c6ff.png

Er is elke weekdag een eucharistieviering om 11u00 en om 18u00.

 

Op vrijdag na de avondmis Rozenkransgebed of aanbidding.

 

Op zaterdag is er een eucharistieviering om 11u00.

 

Op zaterdagavond vieren we de zondagsliturgie om 18u30.

 

Op zondag zijn de eucharistievieringen om

07u00, 10u00 en 11u15.

Er is dan eveneneens lof om

15u30.

 

Voor de meest actuele informatie bent u aangewezen op het mededelingenbord op het bedevaartsdomein zelf.

 

Vanaf dinsdag 4/11 gaan de weekdagvieringen
door in de grote zaal van het priesterhuis.

 

Donderdag 20 november:

11.00 u. dageucharistie

18.00 u. dageucharistie

 

Vrijdag 21 november: Maria Opdracht

11.00 u. dageucharistie

18.00 u. dageucharistie

18.30 u. Rozenkrans

 

Zaterdag 22 november: H. Cecilia, maagd en martelares

11.00 u. dageucharistie

 

In de weekendvieringen wordt er gecollecteerd voor

het Diocesaan Fonds van Kerkopbouw.

 

18.30 u. zondagseucharistie

 

Zondag 23 november: 34ste zondag door het jaar – A

07.00 u. zondagseucharistie

10.00 u. zondagseucharistie

11.15 u. zondagseucharistie

15.30 u. Lof

 

Maandag 24 november:

11.00 u. dageucharistie

18.00 u. dageucharistie

 

Dinsdag 25 november: HH. Martelaren van Viëtnam

11.00 u. dageucharistie

18.00 u. dageucharistie

 

Woensdag 26 november:H. Johannes Berchmans

11.00 u. dageucharistie

18.00 u. dageucharistie

 

Donderdag 27 november:

11.00 u. dageucharistie

18.00 u. dageucharistie

 

Vrijdag 28 november:

11.00 u. dageucharistie

18.00 u. dageucharistie

18.30 u. Aanbidding

 

Zaterdag 29 november:

10.00 u. Vormelingen ‘Sint-Anna’ – Lokeren

11.00 u. dageucharistie

18.30 u. zondagseucharistie

 

Zondag 30 november: 1ste zondag van de Advent – B

07.00 u. zondagseucharistie

10.00 u. zondagseucharistie

11.15 u. zondagseucharistie

15.30 u. Lof

 

Restauratie in de basiliek

Op maandag 24 november zal de grote offerblok achteraan met de relikwie van de H. Bernadette en het ex velo van Maria weggaan voor restauratie. We zullen deze offerblok een tijdje moeten missen. En volgende jaar in februari wordt het Mariabeeld in de basiliek gerestaureerd. Het Mariabeeld zal er na de restauratie uit zien zoals het in het begin was! O.L.Vrouw zal u dankbaar zijn voor uw bijdrage want voor beide projecten hebben we een kleine 5000 euro nodig. Wie zijn of haar steentje wil bijdragen kan zijn gift afgeven in de sacristie. Hartelijk dank voor uw ondersteuning!

Gebeurtenissen in de wijk en de basiliek

wp49e979f7_0f.jpg

Adventsconferentie in de basiliek van Oostakker

 

Op zondag 7 december ontvangt ons bedevaartsoord senator Steven Vanackere die ons in een conferentie om 15.30uur meeneemt naar Kerstmis. Het belooft een boeiende conferentie te worden waarin de spreker zal getuigen hoe zijn christelijk geloof zijn politieke activiteiten beïnvloeden.

 

wp51e68422_0f.jpg

 

Na de conferentie is er een gebedsmoment voorzien. De toegang is gratis! Iedereen is welkom!

 

 

Welkom in het Onze-Lieve-Vrouwkoor

 

Ook in de basiliek doet de tijd zijn werk. Regelmatig worden we geconfronteerd met medewerkers die uit ons midden verdwijnen door overlijden, leeftijd, verhuis en tal van andere, persoonlijke redenen.

Het voorbije jaar was het vooral ons koor dat een vijftal leden moest ‘prijsgeven’. U voelt het al komen: we zijn dus op zoek naar vrouwen en mannen die zouden willen deelnemen aan de kooractiviteiten.
Het kan best zijn dat u dat engagement, alle zondagen de viering van 10 uur plus de hoogdagen plus de goede week plus de Mariafeesten en dan nog eens de wekelijkse repetitie, niet ziet zitten.

Daarom brengen we vanaf 1 december deze belangrijke wijzigingen aan in de muzikale verzorging van de eucharistievieringen:

- op zaterdagavond om 18u30 en op zondag om 7u blijft alles zoals het was.

- de viering op zondag om 11u15 zal voortaan een ‘stille’ mis worden, dit ook op vraag van nogal wat vaste misgangers.

- de viering op zondag om 10u wordt gezongen door de koorleden die aanwezig zijn behalve op de derde zondag van de maand. Dan zal het koor voltallig aanwezig zijn en een verzorgde koor- en samenzang aanbieden.

- Het wekelijks repetitiemoment op woensdag is geen ‘verplicht nummer’.
Een repetitie missen is absoluut geen struikelblok!

 

We denken daarmee het engagement ingrijpend te verlichten en aldus de drempel tot het koor te verlagen.

Het zou natuurlijk kunnen dat u graag zou deelnemen maar denkt dat uw zang-capaciteiten beneden alle peil zijn. Neem eens contact op met onze dirigent!
Hij zal u daarin kunnen adviseren. Je kan hem steeds vinden na de viering op zaterdagavond of zondagmorgen in de sacristie.
Of maak een afspraak met Peter op een ander moment via de sacristie.

 

Op woensdag 26 november bent u dus met zoveel mogelijk kandidaten verwacht in onze grote zaal (ingang langs de St. Jozefstraat) om 19u30, het vaste repetitiemoment van ons koor.

 

We durven rekenen op uw zoetgevooisd stemgeluid om ons koor te versterken en verwachten u. God zal ’t u lonen. En wij, wij zullen met z’n allen blij zijn.

 

 

namens de pastorale stuurgroep

Gino Grenson, rector                                                                                      Peter Penning, dirigent