wp84e7898a.png

Actualiteit 

wp04b63a4e.png
wp1020c6ff.png

Er is elke weekdag een eucharistieviering om 11u00 en om 18u00.

 

Op vrijdag na de avondmis Rozenkransgebed of aanbidding.

 

Op zaterdag is er een eucharistieviering om 11u00.

 

Op zaterdagavond vieren we de zondagsliturgie om 18u30.

 

Op zondag zijn de eucharistievieringen om

07u00, 10u00 en 11u15.

Er is dan eveneneens lof om

15u30.

 

 

Voor de meest actuele informatie bent u aangewezen op het mededelingenbord op het bedevaartsdomein zelf.

 

Zaterdag 14 maart:

11.00 u. dageucharistie

18.30 u. zondagseucharistie

 

Zondag 15 maart: Vierde zondag van de Veertigdagentijd

07.00 u. zondagseucharistie

10.00 u. zondagseucharistie

11.15 u. zondagseucharistie

15.30 u. Vastenconferentie en gebed

 

Maandag 16 maart:

11.00 u. dageucharistie

18.00 u. dageucharistie

 

Dinsdag 17 maart:

11.00 u. dageucharistie

18.00 u. dageucharistie

 

Woensdag 18 maart:

11.00 u. dageucharistie

18.00 u. dageucharistie

 

Donderdag 19 maart: H. Jozef, bruidegom van de H. Maagd Maria

11.00 u. dageucharistie

18.00 u. dageucharistie

 

Vrijdag 20 maart:

11.00 u. dageucharistie

18.00 u. dageucharistie

18.30 u. Rozenkrans

 

Zaterdag 21 maart:

Vandaag komen ‘de Vrienden van Oostakker-Lourdes’

wat helpen bij de opkuis van het domein.

11.00 u. dageucharistie

18.30 u. zondagseucharistie

 

Zondag 22 maart: Vijfde zondag van de Veertigdagentijd

07.00 u. zondagseucharistie

10.00 u. zondagseucharistie

11.15 u. zondagseucharistie

15.30 u. Lof en kruisweg

 

Maandag 23 maart:

11.00 u. dageucharistie

18.00 u. dageucharistie

 

Dinsdag 24 maart:

11.00 u. dageucharistie

18.00 u. dageucharistie

 

Woensdag 25 maart: Aankondiging van de Heer (Maria Boodschap)

11.00 u. dageucharistie

15.00 u. ‘Vlaanderens Bedevaarten’, Rozenkrans en eucharistie

18.00 u. dageucharistie

 

Donderdag 26 maart:

11.00 u. dageucharistie

18.00 u. dageucharistie

 

Vrijdag 27 maart:

11.00 u. dageucharistie

18.00 u. dageucharistie

18.30 u. Aanbidding

 

Zaterdag 28 maart:

11.00 u.dageucharistie

18.30 u. zondagseucharistie

 

Zondag 29 maart:Palmzondag – begin van de Goede Week

07.00 u. zondagseucharistie

10.00 u. zondagseucharistie

11.15 u. zondagseucharistie

15.30 u. Lof en kruisweg

 

 

De Veertigdagentijd in de basiliek

 

Op woensdag 18 februari (aswoensdag) begint de Veertigdagentijd als onmiddellijke voorbereiding op Pasen. In de vieringen om 11.00uur en 18.00uur wordt de as gezegend waarmee we een askruisje ontvangen. Het is een teken en een oproep tot bekering.

 

In de loop van de Veertigdagentijd is er in de basiliek op drie zondagen in de namiddag een vastenconferentie. We willen de focus dit jaar vooral richten op ‘de vreugde van het Evangelie’ zoals paus Franciscus het ons voorstelt. Elke conferentie begint om 15.30uur en wordt gevolgd door een passend gebedsmoment.

Op zondag 22 februari spreekt Monseigneur Van Looy over ‘De vreugde van het Evangelie: een boodschap van paus Franciscus’.

Op zondag 8 maart komt onze vicaris Luc De Geest (‘De vreugde van het Evangelie: oproep om echt christen te zijn’) aan het woord en op zondag 15 maart ontvangen professor Johan Verstraeten (‘De vreugde van het Evangelie: kerk zijn met de armen’).     

Inschrijven is niet nodig en de toegang is gratis! Iedereen van harte welkom!

 

Goede Week

29 maart - 6 april 2015

 

Voor christenen is ‘de Goede Week’ een belangrijk moment. Wij vieren dan de essentie van ons geloof.

Wij willen U voor deze vieringen uitnodigen.

 

Weekend van Palmzondag 28 en 29 maart:

Zaterdag om 18.30uur: Palmwijding en palmprocessie in de kerk. In de eucharistieviering wordt tevens het lijdensverhaal voorgelezen.

Zondag om 7.00uur: Palmwijding en eucharistie

             om 10.00uur: Palmwijding en eucharistie

             om 11.15uur: Palmwijding en eucharistie

             om 15.30uur: Lof en Kruisweg

 

Maandag 30 maart om 19.30uur: Biechtviering

De vasten roept ons op om ons leven te bekijken in het licht van Gods barmhartigheid. Bekering is zich laten grijpen door het woord dat God ons graag ziet. God nodigt ons uit te groeien in de liefde. Dood, zonde en kwaad beletten ons om te groeien. Biechten is God smeken om de verlossing van het kwade. Door handoplegging of persoonlijke belijdenis in de biechtstoel ontvangen wij het sacrament van de verzoening met God en met elkaar.

 

Witte Donderdag 2 april om 19.30uur:

Op Witte Donderdag herdenken wij de laatste avond van Jezus’ leven. Vooral het Laatste Avondmaal, waar Hij een soort testament heeft nagelaten van geheel zijn leven.

Na de viering houden wij een aanbidding tot 21.30uur. Wij verwijlen in eenvoud, met lied en gezang bij de Heer.

 

GoedeVrijdag3april:

· om 15.00uur gedenken wij de dood van Jezus op het kruis. Wij bidden samen de kruisweg.

· om 19.30uur houden wij een kruisverering. Na de dood van Jezus komen zijn vrienden om Hem van het kruis af te nemen. In de kaalheid van de dood, van het niets staan ook wij daar samen met allen die getroffen worden door het lijden. Staande onder dat kruis bidden wij dat wij de kracht en de moed vinden om met anderen het kruis van deze wereld te dragen, in de hoop dat wij zo verlossing brengen in deze wereld.

 

Paaszaterdag 4 april om 20.00uur:

Wij vieren de verrijzenis: de doorgang van duisternis naar het licht, van dood naar leven. Een viering met symbolen van vuur, water, van woord en gebaar. Dé viering bij uitstek van ons geloof. Deze viering wordt mee verzorgd door het O.L.Vrouwekoor van de basiliek.

 

Hoogdag van Pasen 5 april:

om 7.00uur: Paasdienst

om 10.00uur: Hoogmis van Pasen

                       met het kinder- en jeugdkoor LORELEI

om 11.15uur: Paasdienst met soprane Els Wollaert

om 15.30uur: Plechtig Lof met psalmgebed voorgegaan

                      door onze bisschop Mgr. Luc Van Looy

 

Paasmaandag 6 april:

om 10.00uur: gezongen eucharistie

om 15.30uur: PlechtigLof

 

 

Gebeurtenissen in de wijk en de basiliek

Een jaaroverzicht van alle activiteiten vindt u als u hier klikt.