wp84e7898a.png

Actualiteit 

wp04b63a4e.png
wp1020c6ff.png

Er is elke weekdag een eucharistieviering om 11u00 en om 18u00.

 

Op vrijdag na de avondmis Rozenkransgebed of aanbidding.

 

Op zaterdag is er een eucharistieviering om 11u00.

 

Op zaterdagavond vieren we de zondagsliturgie om 18u30.

 

Op zondag zijn de eucharistievieringen om

07u00, 10u00 en 11u15.

Er is dan eveneneens lof om

15u30.

 

Voor de meest actuele informatie bent u aangewezen op het mededelingenbord op het bedevaartsdomein zelf.

 

Maandag 8 september: Maria Geboorte

11.00 u. dageucharistie (Licht en Liefde)

13.30 u. WZC ‘Sint-Vincentius’, Oostakker, gebedsdienst aan de grot

14.00 u. Adem-Tocht, grote zaal

15.00 u. WZC ‘De Refuge’ – Gent,gebedsdienst

18.00 u. dageucharistie

19.00 u. Cenakelavond Charismatische Vernieuwing

 

Dinsdag 9 september:

11.00 u. dageucharistie

14.00 u. W.Z.C. ‘Sint-Eligius’ – Zeveneken

16.00 u. W.Z.C. ‘De Zilverlinde’ – Scheldewindeke

18.00 u. dageucharistie

 

Woensdag 10 september:

10.00 u. Edingen, Franstalige viering

11.00 u. dageucharistie

15.00 u. ZZ Balegem

18.00 u. dageucharistie

 

Donderdag 11 september:

11.00 u. dageucharistie

15.00 u. W.Z.C. ‘De Refuge’ – Gent,gebedsdienst

18.00 u. dageucharistie

 

Vrijdag 12 september:

11.00 u. dageucharistie

18.00 u. dageucharistie

18.30 u. Aanbidding

 

Zaterdag 13 september: H. Johannes Crysostomus, bisschop en kerkleraar

11.00 u. ‘Sint-Rafaëlsgilde’ – Vlaams Gewest

18.30 u. zondagseucharistie

 

Zondag 14 september: Kruisverheffing

07.00 u. zondagseucharistie

10.00 u. zondagseucharistie

11.15 u. zondagseucharistie

15.30 u. Lof

 

Maandag 15 september: O.L.Vrouw van Smarten

11.00 u. dageucharistie

15.00 u. W.Z.C. ‘De Refuge’ – Gent, gebedsdienst

18.00 u. dageucharistie

Dinsdag 16 september: HH. Cornelius, paus en Cyprianus, bisschop

11.00 u. dageucharistie

14.00 u. ZZ Zaffelare en Lochristi

15.00 u. W.Z.C. ‘De Refuge’ – Gent, gebedsdienst

18.00 u. dageucharistie

 

Woensdag 17 september:

11.00 u.dageucharistie

15.00 u. Maria Legioen

             KVLV – Wingene

18.00 u.dageucharistie

 

Donderdag 18 september:

11.00 u. dageucharistie

14.00 u. W.Z.C. ‘Ter Hovingen’ – Gentbrugge

18.00 u. dageucharistie

 

Vrijdag 19 september:

11.00 u. dageucharistie

18.00 u. dageucharistie

18.30 u. Rozenkrans

 

Zaterdag 20 september: HH. Koreaanse martelaren

11.00 u. ZZ Tervant – Beringen Paal

15.00 u. ZZ Ruiselede,gebedsdienst

16.00 u. ZZ Lovendegem en Vinderhoutem,gebedsdienst

18.30 u. zondagseucharistie

 

Zondag 21 september: 25ste zondag door het jaar – A

07.00 u. zondagseucharistie

10.00 u. zondagseucharistie

11.15 u. zondagseucharistie

15.30 u. Lof

 

Maandag 22 september:

11.00 u. dageucharistie

18.00 u. dageucharistie

 

Dinsdag 23 september: H. Pater Pio, priester

11.00 u. ZZ Anderlecht

18.00 u. dageucharistie

 

Woensdag 24 september:

11.00 u. dageucharistie

18.00 u. dageucharistie

 

Donderdag 25 september: H. Gerolf, martelaar

11.00 u. dageucharistie

18.00 u. dageucharistie

 

Vrijdag 26 september:

11.00 u. dageucharistie

18.00 u. dageucharistie

18.30 u. Aanbidding

 

Zaterdag 27 september: H. Vincentius de Paul, priester

11.00 u. dageucharistie

18.30 u. zondagseucharistie

 

Zondag 28 september: 26ste zondag door het jaar – A

07.00 u. zondagseucharistie

10.00 u. zondagseucharistie

11.15 u. zondagseucharistie

15.30 u. Lof

17.00 u. Dankbedevaart van ons ziekenwerk

 

Gebeurtenissen in de wijk en de basiliek

Renovatiewerken aan de grot

 

Tijdens de wintermaanden 2012-2013 werden de werken aan de grot uitgevoerd die behoren tot de eerste fase. Het waren de werken die zorgden voor betere veiligheid in de grot en ook de elektriciteit en de nodige voorzieningen voor afzuiging van schadelijke rook en de waterleiding. Al die werken hebben ons 150.000euro gekost. Dankzij heel wat giften en de subsidiëring door de Vlaamse Gemeenschap (van 29.040euro) waarvoor dank staat de teller nu op 47.000euro. Graag zouden we in de winter van 2013-2014 de grot langs de buitenkant laten reinigen en nog andere noodzakelijke werken in en rond de grot uitvoeren. Die werken zullen nog eens om en bij de 190.000euro kosten. We durven blijvend een beroep doen op uw milde bijdrage. U kan uw gift bezorgen in de offerblok of in de sacristie. Uw gift is ook welkom op rekeningnummer BE11 7450 1859 2848 (BIC KRED BE BB) op naam van HERITA vzw, Oude Beurs 27, 2000 Antwerpen met vermelding ‘Mariabedevaartsoord Oostakker’. In dit geval ontvangt u een fiscaal attest bij giften van minimum 40 euro op jaarbasis.

 

We wensen u alle goeds en rekenen op uw milde bijdrage om de kosten te helpen dragen!

 

Van harte dank!

Namens de Raad van Bestuur van Bedevaarten Bisdom Gent vzw

en de Pastorale Stuurgroep Oostakker-Lourdes,

 

Rector GinoGrenson