wp84e7898a.png

Actualiteit 

wp04b63a4e.png
wp1020c6ff.png

Er is elke weekdag een eucharistieviering om 11u00 en om 18u00.

 

Op vrijdag na de avondmis Rozenkransgebed of aanbidding.

 

Op zaterdag is er een eucharistieviering om 11u00.

 

Op zaterdagavond vieren we de zondagsliturgie om 18u30.

 

Op zondag zijn de eucharistievieringen om

07u00, 10u00 en 11u15.

Er is dan eveneneens lof om

15u30.

 

Voor de meest actuele informatie bent u aangewezen op het mededelingenbord op het bedevaartsdomein zelf.

 

Maandag 13 oktober:

11.00 u. dageucharistie

14.00 u. Adem-Tocht, grote zaal

18.00 u. dageucharistie

 

Dinsdag 14 oktober:

11.00 u. dageucharistie

15.00 u. Z.Z. ‘Sint-Denijs’

18.00 u. dageucharistie

 

Woensdag 15 oktober: H. Teresia van Avila, maagd en kerklerares

11.00 u. dageucharistie

18.00 u. dageucharistie

 

Donderdag 16 oktober:

11.00 u. dageucharistie

18.00 u. dageucharistie

 

Vrijdag 17 oktober: H. Ignatius van Antiochië, bisschop en martelaar

11.00 u. dageucharistie

18.00 u. dageucharistie

18.30 u. Rozenkrans

 

Zaterdag 18 oktober: H. Lucas, evangelist

11.00 u. dageucharistie

 

Tijdens de weekendvieringen wordt er gecollecteerd
voor Missiezondag.

 

18.30 u. zondagseucharistie

 

Zondag 19 oktober: 29ste zondag door het jaar – A

07.00 u. zondagseucharistie

10.00 u. zondagseucharistie

11.15 u. zondagseucharistie

15.30 u. Lof

 

Maandag 20 oktober:

11.00 u. dageucharistie

14.30 u. KRAS – bedevaart, grote zaal

18.00 u. dageucharistie

 

Dinsdag 21 oktober:

11.00 u. dageucharistie

18.00 u. dageucharistie

 

Woensdag 22 oktober:

11.00 u. dageucharistie

18.00 u. dageucharistie

 

Donderdag 23 oktober:

11.00 u. dageucharistie

18.00 u. dageucharistie

 

Vrijdag 24 oktober:

11.00 u. dageucharistie

18.00 u. dageucharistie

18.30 u. Aanbidding

 

Zaterdag 25 oktober:

 

Vandaag komen ‘de Vrienden van Oostakker-Lourdes

wat helpen bij de opkuis van het domein.

 

10.00 u. Rondleiding domein en basiliek – vormelingen Lokeren

11.00 u. dageucharistie

18.30 u. zondagseucharistie

 

Zondag 26 oktober: 30ste zondag door het jaar – A

07.00 u. zondagseucharistie

10.00 u. zondagseucharistie

11.15 u. zondagseucharistie

15.30 u. Lof

 

Gebeurtenissen in de wijk en de basiliek

Renovatiewerken aan de grot

 

Tijdens de wintermaanden 2012-2013 werden de werken aan de grot uitgevoerd die behoren tot de eerste fase. Het waren de werken die zorgden voor betere veiligheid in de grot en ook de elektriciteit en de nodige voorzieningen voor afzuiging van schadelijke rook en de waterleiding. Al die werken hebben ons 150.000euro gekost. Dankzij heel wat giften en de subsidiëring door de Vlaamse Gemeenschap (van 29.040euro) waarvoor dank staat de teller nu op 47.000euro. Graag zouden we in de winter van 2013-2014 de grot langs de buitenkant laten reinigen en nog andere noodzakelijke werken in en rond de grot uitvoeren. Die werken zullen nog eens om en bij de 190.000euro kosten. We durven blijvend een beroep doen op uw milde bijdrage. U kan uw gift bezorgen in de offerblok of in de sacristie. Uw gift is ook welkom op rekeningnummer BE11 7450 1859 2848 (BIC KRED BE BB) op naam van HERITA vzw, Oude Beurs 27, 2000 Antwerpen met vermelding ‘Mariabedevaartsoord Oostakker’. In dit geval ontvangt u een fiscaal attest bij giften van minimum 40 euro op jaarbasis.

 

We wensen u alle goeds en rekenen op uw milde bijdrage om de kosten te helpen dragen!

 

Van harte dank!

Namens de Raad van Bestuur van Bedevaarten Bisdom Gent vzw

en de Pastorale Stuurgroep Oostakker-Lourdes,

 

Rector Gino Grenson

Snoeiwerken op het bedevaartsdomein

 

Tijdens de herfstvakantie (vanaf maandag 27 oktober) zal de parking vóór het Hotel de Lourdes grotendeels niet beschikbaar zijn. We plannen dan grondige snoeiwerken aan de platanen aan de toegang van het bedevaartsoord. Om deze werken grondig en veilig te laten gebeuren, zal een hoogtewerker ingezet worden. Ook op de dreef zelf zal grote hinder zijn. De treurwilg op de dreef zal ook gesnoeid worden. Deze werken zullen een paar dagen in beslag nemen! We proberen de hinder tot het minimum te herleiden!

Waarschijnlijk hebt u al gemerkt dat we (zoals op zoveel plaatsen) problemen hebben met de leefbaarheid van de kastanjelaren op de dreef. Omdat de dreef behoort tot beschermd gebied moest overleg gepleegd worden met de Groendienst van de stad Gent. Van zodra er een ‘kapvergunning’ is, zullen de (dode) kastanjelaren geveld worden en vervangen door inlandse eiken.  Dat zijn er in totaal vijf. Op vraag van dezelfde dienst wordt de beplanting op de dreef pas gesnoeid in het voorjaar 2015 om de vogeltjes te helpen de winter door te komen.

 

 

Geloofstocht 2014

 

Nog gedurende veertien dagen kan je de geloofstocht in de binnentuin van het bedevaartsoord gaan verkennen! Het thema is: Jezus, uitdagend nieuw! U bent elke dag welkom tussen 09.00 uur en 18.00 uur.

 

 

 

De Vrienden van Oostakker-Lourdes

 

Op zaterdag 25 oktober komen ‘de Vrienden van Oostakker-Lourdes’ wat helpen bij de opkuis van het domein. We starten om 09.00uur. Wie zich een tijdje kan vrijmaken en mee wil helpen, is van harte welkom! Ook al kan dat niet de ganse dag of pas later op de dag… welkom en dank bij voorbaat!

 

 

Collecte Missiezondag in de basiliek

 

Op zaterdag 18 en zondag 19 oktober wordt er in de basiliek tijdens de vieringen gecollecteerd voor Missio. Warm aanbevolen!