wp84e7898a.png

Actualiteit 

wp04b63a4e.png
wp1020c6ff.png

Er is elke weekdag een eucharistieviering om 11u00 en om 18u00.

 

Op vrijdag na de avondmis Rozenkransgebed of aanbidding.

 

Op zaterdag is er een eucharistieviering om 11u00.

 

Op zaterdagavond vieren we de zondagsliturgie om 18u30.

 

Op zondag zijn de eucharistievieringen om

07u00, 10u00 en 11u15.

Er is dan eveneneens lof om

15u30.

 

 

Voor de meest actuele informatie bent u aangewezen op het mededelingenbord op het bedevaartsdomein zelf.

 

 

Van 18 tot en met 25 januari is het

de Internationale Gebedsweek
voor de Eenheid met als thema:

Jezus zei tot haar: ‘Geef Mij te drinken.’ (Joh. 4,7)

 

 

Vrijdag 23 januari:

11.00 u. dageucharistie

18.00 u. dageucharistie

18.30 u. Aanbidding

 

Zaterdag 24 januari: H. Franciscus van Sales, bisschop en kerkleraar

11.00 u. dageucharistie

18.30 u. zondagseucharistie

 

Zondag 25 januari: 3de zondag door het jaar – B

07.00 u. zondagseucharistie

10.00 u. zondagseucharistie

11.15 u. zondagseucharistie

15.30 u. Lof

 

Maandag 26 januari: HH. Timoteüs en Titus, bisschoppen

11.00 u. dageucharistie

18.00 u. dageucharistie

 

Dinsdag 27 januari:

11.00 u. dageucharistie

18.00 u. dageucharistie

 

Woensdag 28 januari: H. Thomas van Aquino, priester en kerkleraar

11.00 u. dageucharistie

18.00 u. dageucharistie

 

Donderdag 29 januari: H. Poppo, abt

11.00 u. dageucharistie

18.00 u. dageucharistie

 

Vrijdag 30 januari:

11.00 u. dageucharistie

18.00 u. dageucharistie

18.30 u. Rozenkrans

 

Zaterdag 31 januari: H. Johannes Bosco, priester

11.00 u. dageucharistie

18.30 u. zondagseucharistie

 

Zondag 1 februari: 4de zondag door het jaar – B

07.00 u. zondagseucharistie

10.00 u. zondagseucharistie

11.15 u. zondagseucharistie

15.30 u. Lof

 

Maandag 2 februari: Opdracht van de Heer (Maria Lichtmis)

11.00 u. dageucharistie met kaarsenwijding

13.30 u. Viering met de kleuters Edugo

18.00 u. dageucharistie met kaarsenwijding

 

Dinsdag 3 februari: H. Berlindis en gez., maagd

11.00 u. dageucharistie

18.00 u. dageucharistie

 

Woensdag 4 februari:

11.00 u. dageucharistie

15.00 u. ‘Kleine Zielen’, grote zaal

18.00 u. dageucharistie

 

Donderdag 5 februari: H. Agatha, maagd en martelares

11.00 u. dageucharistie

18.00 u. dageucharistie

 

Vrijdag 6 februari: H. Amandus, bisschop

11.00 u. dageucharistie

18.00 u. dageucharistie

18.30 u. Rozenkrans

 

Zaterdag 7 februari: H. Paulus Mike en gez., martelaar

11.00 u. Parochie Beervelde

18.30 u. zondagseucharistie

 

Zondag 8 februari: 5de zondag door het jaar – B

07.00 u. zondagseucharistie

10.00 u. zondagseucharistie

11.15 u. zondagseucharistie

15.30 u. Lof

 

Maandag 9 februari:

11.00 u. dageucharistie

14.00 u. Adem-Tocht, grote zaal

18.00 u. dageucharistie

 

Dinsdag 10 februari: H. Scholastica, maagd

11.00 u. dageucharistie

18.00 u. dageucharistie

 

Woensdag 11 februari: O.L.Vrouw van Lourdes

11.00 u. dageucharistie

14.45 u. Rozenkrans en Lof

18.00 u. Plechtige Eucharistieviering voorgegaan door Monseigneur Van Looy n.a.v.

het Feest van O.L.Vrouw van Lourdes en de verjaardag van de

verschijningen

 

Donderdag 12 februari: H. Gerdrudis van Nijvel, maagd

11.00 u. dageucharistie

18.00 u. dageucharistie

 

Vrijdag 13 februari:

11.00 u. dageucharistie

18.00 u. dageucharistie

18.30 u. Aanbidding

 

Zaterdag 14 februari: HH. Cyrillus, monnik en Methodius, bisschop

11.00 u. dageucharistie

18.30 u. zondagseucharistie

 

Zondag 15 februari: 6de zondag door het jaar – B

07.00 u. zondagseucharistie

10.00 u. zondagseucharistie

11.15 u. zondagseucharistie

15.30 u. Lof

 

 

Gebedsweek voor de eenheid van de christelijke kerken

 

Van 18 tot 25 januari wordt de gebedsweek gehouden voor de eenheid van de christelijke keren. Dagelijks wordt in de voorbede tijdens de eucharistievieringen in de basiliek gebeden voor de intentie van de dag.

Het thema van de gebedsweek is dit jaar: Jezus zei tot haar: ‘Geef Mij te drinken’ (Joh. 4,7).

 

 

 

Gebeurtenissen in de wijk en de basiliek

Een jaaroverzicht van alle activiteiten vindt u als u hier klikt.

 

Nieuwjaarsbijeenkomst medewerkers basiliek

 

Op vrijdag 30 januari ontvangen we om 19.30uur al onze medewerkers voor een gezellig samenzijn. Daarmee willen we onze dankbaarheid uitdrukken voor het vele goede dat in en rond de basiliek gebeurt. Om praktische redenen moeten medewerkers zich wel vooraf inschrijven met de antwoordkaart die ze eerder persoonlijk hebben ontvangen.

Op zaterdag 24 januari en zondag 25 januari aanstaande hebben we in de basiliek aandacht voor de Damiaanactie. Het thema luidt dit jaar: ‘Kies kleurig en red levens’.

Lichtmisviering in de basiliek

 

Op maandag 2 februari (40 dagen na Kerstmis) viert de liturgie het feest van de Opdracht van het Kind Jezus in de tempel. We zullen in de basiliek dit feest plechtig vieren tijdens de gezongen avondmis om 18.00uur. Er is natuurlijk ook een ochtendviering op 2 februari om 11.00uur in de grote zaal.

Om 13.30uur verwachten we alle kleuters van de EDUGOschool voor een gebedsviering met kinderzegen. Ook andere baby’s en kinderen zijn welkom en natuurlijk ook hun ouders en grootouders!

 

wpbde7201d.jpg

 

 

Lentebedevaart naar Lourdes

 

Met een vijftigtal bedevaarders vertrekken we op zondag 8 februari op lentebedevaart naar Lourdes (Frankrijk). We nemen alle intenties van onze bedevaarders mee en zullen u allen indachtig zijn aan de grot van Massabielle. Wie bijzondere intenties wil meegeven, kan ze in de sacristie van de basiliek afgeven tot en met zaterdag 7 februari.