wp84e7898a.png

Actualiteit 

wp04b63a4e.png
wp1020c6ff.png

Er is elke weekdag een eucharistieviering om 11u00 en om 18u00.

 

Op vrijdag na de avondmis Rozenkransgebed of aanbidding.

 

Op zaterdag is er een eucharistieviering om 11u00.

 

Op zaterdagavond vieren we de zondagsliturgie om 18u30.

 

Op zondag zijn de eucharistievieringen om

07u00, 10u00 en 11u15.

Er is dan eveneneens lof om

15u30.

 

Voor de meest actuele informatie bent u aangewezen op het mededelingenbord op het bedevaartsdomein zelf.

 

Vrijdag 12 december:

11.00 u. dageucharistie

18.00 u. dageucharistie

18.30 u. Aanbidding

 

Zaterdag 13 december: H. Lucia, maagd en martelares

 

Vandaag komen ‘de Vrienden van Oostakker-Lourdes

wat helpen bij de opkuis van het domein.

 

11.00 u. dageucharistie

 

Tijdens de weekendvieringen wordt er gecollecteerd
voor Welzijnszorg.

 

18.30 u. zondagseucharistie

 

Zondag 14 december: 3de zondag van de Advent – B

07.00 u. zondagseucharistie

10.00 u. zondagseucharistie

11.15 u. zondagseucharistie

15.30 u. Lof

 

Maandag 15 december: H. Autbertus, bisschop

11.00 u. dageucharistie

18.00 u. dageucharistie

 

Dinsdag 16 december:

11.00 u. dageucharistie

18.00 u. dageucharistie

 

Woensdag 17 december:

11.00 u. dageucharistie

18.00 u. dageucharistie

 

Donderdag 18 december:

11.00 u. dageucharistie

18.00 u. dageucharistie

 

Vrijdag 19 december:

09.00 u. Kerstviering in de basiliek voor de kleuters van Slotendries

11.00 u. dageucharistie

18.00 u. dageucharistie

18.30 u. Rozenkrans

 

Zaterdag 20 december:

11.00 u. dageucharistie

18.30 u. zondagseucharistie

 

Zondag 21 december: 4de zondag van de Advent – B

07.00 u. zondagseucharistie

10.00 u. zondagseucharistie

11.15 u. zondagseucharistie

15.30 u. Lof

 

Op maandag 24 november is de grote offerblok achteraan met de relikwie van de H. Bernadette en het ex velo van Maria weggehaald voor restauratie. We zullen deze offerblok een tijdje moeten missen. En volgende jaar in februari wordt het Mariabeeld in de basiliek gerestaureerd. Het Mariabeeld zal er na de restauratie uit zien zoals het in het begin was! O.L.Vrouw zal u dankbaar zijn voor uw bijdrage want voor beide projecten hebben we een kleine 5000 euro nodig. Wie zijn of haar steentje wil bijdragen kan zijn gift afgeven in de sacristie. Hartelijk dank voor uw ondersteuning!

 

Gebeurtenissen in de wijk en de basiliek

wp49e979f7_0f.jpg

 

Welkom in het Onze-Lieve-Vrouwkoor

 

Ook in de basiliek doet de tijd zijn werk. Regelmatig worden we geconfronteerd met medewerkers die uit ons midden verdwijnen door overlijden, leeftijd, verhuis en tal van andere, persoonlijke redenen.

Het voorbije jaar was het vooral ons koor dat een vijftal leden moest ‘prijsgeven’. U voelt het al komen: we zijn dus op zoek naar vrouwen en mannen die zouden willen deelnemen aan de kooractiviteiten.
Het kan best zijn dat u dat engagement, alle zondagen de viering van 10 uur plus de hoogdagen plus de goede week plus de Mariafeesten en dan nog eens de wekelijkse repetitie, niet ziet zitten.

Daarom brachten we vanaf 1 december deze belangrijke wijzigingen aan in de muzikale verzorging van de eucharistievieringen:

- op zaterdagavond om 18u30 en op zondag om 7u blijft alles zoals het was.

- de viering op zondag om 11u15 zal voortaan een ‘stille’ mis worden, dit ook op vraag van nogal wat vaste misgangers.

- de viering op zondag om 10u wordt gezongen door de koorleden die aanwezig zijn behalve op de derde zondag van de maand. Dan zal het koor voltallig aanwezig zijn en een verzorgde koor- en samenzang aanbieden.

- Het wekelijks repetitiemoment op woensdag is geen ‘verplicht nummer’.
Een repetitie missen is absoluut geen struikelblok!

 

We denken daarmee het engagement ingrijpend te verlichten en aldus de drempel tot het koor te verlagen.

Het zou natuurlijk kunnen dat u graag zou deelnemen maar denkt dat uw zang-capaciteiten beneden alle peil zijn. Neem eens contact op met onze dirigent!
Hij zal u daarin kunnen adviseren. Je kan hem steeds vinden na de viering op zaterdagavond of zondagmorgen in de sacristie.
Of maak een afspraak met Peter op een ander moment via de sacristie.

 

We durven rekenen op uw zoetgevooisd stemgeluid om ons koor te versterken en verwachten u. God zal ’t u lonen. En wij, wij zullen met z’n allen blij zijn.

 

 

namens de pastorale stuurgroep

GinoGrenson, rector                                                                                       Peter Penning, dirigent