wp84e7898a.png

Actualiteit 

wp04b63a4e.png
wp1020c6ff.png

Er is elke weekdag een eucharistieviering om 11u00 en om 18u00.

 

Op vrijdag na de avondmis Rozenkransgebed of aanbidding.

 

Op zaterdag is er een eucharistieviering om 11u00.

 

Op zaterdagavond vieren we de zondagsliturgie om 18u30.

 

Op zondag zijn de eucharistievieringen om

07u00, 10u00 en 11u15.

Er is dan eveneneens lof om

15u30.

 

Voor de meest actuele informatie bent u aangewezen op het mededelingenbord op het bedevaartsdomein zelf.

 

Zondag 26 oktober: 30ste zondag door het jaar – A

07.00 u. zondagseucharistie

10.00 u. zondagseucharistie

11.15 u. zondagseucharistie

15.30 u. Lof

 

Maandag 27 oktober:

11.00 u. dageucharistie

18.00 u. dageucharistie

 

Dinsdag 28 oktober: HH. Simon en Judas, apostelen

11.00 u. dageucharistie

18.00 u. dageucharistie

 

Woensdag 29 oktober:

11.00 u. dageucharistie

18.00 u. dageucharistie

 

Donderdag 30 oktober:

11.00 u. dageucharistie

18.00 u. dageucharistie

 

Vrijdag 31 oktober:

11.00 u. dageucharistie

18.30 u. Hoogdageucharistie

 

Zaterdag 1 november: Allerheiligen

07.00 u. hoogdageucharistie

10.00 u. hoogdageucharistie

11.15 u. hoogdageucharistie

15.30 u. plechtig lof met psalmgebed

 

Zondag 2 november: Allerzielen

07.00 u. zondagseucharistie

10.00 u. zondagseucharistie

11.15 u. zondagseucharistie

15.30 u. Lof

Gebeurtenissen in de wijk en de basiliek

Renovatiewerken aan de grot

 

Tijdens de wintermaanden 2012-2013 werden de werken aan de grot uitgevoerd die behoren tot de eerste fase. Het waren de werken die zorgden voor betere veiligheid in de grot en ook de elektriciteit en de nodige voorzieningen voor afzuiging van schadelijke rook en de waterleiding. Al die werken hebben ons 150.000 euro gekost. Dankzij heel wat giften en de subsidiëring door de Vlaamse Gemeenschap (van 29.040 euro) waarvoor dank staat de teller nu op 47.000 euro. Graag zouden we in de winter van 2013-2014 de grot langs de buitenkant laten reinigen en nog andere noodzakelijke werken in en rond de grot uitvoeren. Die werken zullen nog eens om en bij de 190.000 euro kosten. We durven blijvend een beroep doen op uw milde bijdrage. U kan uw gift bezorgen in de offerblok of in de sacristie. Uw gift is ook welkom op rekeningnummer BE11 7450 1859 2848 (BIC KRED BE BB) op naam van HERITA vzw, Oude Beurs 27, 2000 Antwerpen met vermelding ‘Mariabedevaartsoord Oostakker’. In dit geval ontvangt u een fiscaal attest bij giften van minimum 40 euro op jaarbasis.

 

We wensen u alle goeds en rekenen op uw milde bijdrage om de kosten te helpen dragen!

 

Van harte dank!

Namens de Raad van Bestuur van Bedevaarten Bisdom Gent vzw

en de Pastorale Stuurgroep Oostakker-Lourdes,

 

Rector Gino Grenson

Snoeiwerken op het bedevaartsdomein

 

Tijdens de herfstvakantie (vanaf maandag 27 oktober) zal de parking vóór het Hotel de Lourdes grotendeels niet beschikbaar zijn. We plannen dan grondige snoeiwerken aan de platanen aan de toegang van het bedevaartsoord. Om deze werken grondig en veilig te laten gebeuren, zal een hoogtewerker ingezet worden. Ook op de dreef zelf zal grote hinder zijn. De treurwilg op de dreef zal ook gesnoeid worden. Deze werken zullen een paar dagen in beslag nemen! We proberen de hinder tot het minimum te herleiden!

Waarschijnlijk hebt u al gemerkt dat we (zoals op zoveel plaatsen) problemen hebben met de leefbaarheid van de kastanjelaren op de dreef. Omdat de dreef behoort tot beschermd gebied moest overleg gepleegd worden met de Groendienst van de stad Gent. Van zodra er een ‘kapvergunning’ is, zullen de (dode) kastanjelaren geveld worden en vervangen door inlandse eiken.  Dat zijn er in totaal vijf. Op vraag van dezelfde dienst wordt de beplanting op de dreef pas gesnoeid in het voorjaar 2015 om de vogeltjes te helpen de winter door te komen.

 

 

Geloofstocht 2014

 

Nog tot einde oktober kan je de geloofstocht in de binnentuin van het bedevaartsoord gaan verkennen! Het thema is: Jezus, uitdagend nieuw! U bent elke dag welkom tussen 09.00 uur en 18.00 uur.

 

 

Collecte Missiezondag

 

Hartelijk dank voor uw bijdrage in de collecte voor Missio! We collecteerden vorig weekend 592,63 euro!

 

 

Allerheiligen en Allerzielen in de basiliek

 

De Hoogfeesten van Allerheiligen en Allerzielen vallen dit jaar respectievelijk op een zaterdag en een zondag. Er is op vrijdag 31 oktober een Hoogdagviering om 18.30 uur. Op zaterdag 1 november (Allerheiligen) zijn de vieringen om 07.00 uur, om 10.00 uur (de Hoogmis) en om 11.15 uur. Onze bisschop gaat voor in een plechtig Lof om 15.30 uur. Er is geen avondmis! Op zondag 2 november zijn de vieringen zoals steeds om 07.00 uur, 10.00 uur en 11.15 uur.


Restauratie in de basiliek

Na het feest van Allerheiligen zal de grote offerblok achteraan met de relikwie van de H. Bernadette en het ex velo van Maria weggaan voor restauratie. We zullen deze offerblok een tijdje moeten missen. En volgende jaar in februari wordt het Mariabeeld hier in de basiliek gerestaureerd. Het Mariabeeld zal er na de restauratie uit zien zoals het in het begin was! O.L.Vrouw zal u dankbaar zijn voor uw bijdrage want voor beide projecten hebben we een kleine 5000 euro nodig. De collecte van het hoogfeest volgend weekend in de basiliek zullen we gebruiken voor deze restauratiewerken. Wie los van deze collecte zijn of haar steentje wil bijdragen kan zijn gift ook achterlaten in de offerblok of afgeven in de sacristie. Hartelijk dank voor uw ondersteuning!

 

wp49e979f7_0f.jpg